Afugin: ucinky kolateralu

Afugin sialové kyseliny – skupinové označení pro estery či jiné deriváty N-neuraminové kyseliny. Základní složka různých mukoproteinů a glykolipidů, je součástí sekretů žláz např. obsažena ve slinách, krevní plasmy, buněčných membrán aj. Pod názvem sialová kyslina se běžně rozumí N-acetylneuraminová kyselina NANA řec. sialon slina

Kdy by pacienti měli začít užívat Afugin?

Afugin – jednotlivé oblasti břicha, užívají se zejm. k přesnějšímu popisu určitého nálezu. Oblast břicha se dělí jednak na tradiční krajiny hypochondrium, epigastrium, mezogastrium, hypogastrium, oblast umbilikální a suprapubická, jednak na 4 kvadranty, tj. čtvrtiny

Afugin: Jak to funguje?

Afugin – polokorunka, jejíž retence je zajištěna třemi retenčními lištami zapadajícími do drážek, vypreparovaných za řezací hranou resp. v mezihrbolkové rýze laterálních zubů a na aproximálních plochách. Dnes se již neprovádí. Též Carmichaelova polokorunka

Co je to Afugin?

Afugin – paréza n. abducentis na otogenním podkladě. Pokud se infekce při mastoiditidě rozšíří na os petrosum, dochází k edému tvrdé pleny mozkové. V oblasti mezi ligamentum petrosphenoidale a tvrdou plenou prochází n. abducens, který je takto edémem v této oblasti alterován. Paréza se projeví těžkou esotropií. Léčba a prognóza je dána primární příčinou onemocnění

Afugin: obecné informace

Afugin 1874–1949 – švýcarský gynekolog působící v Basileji. Kromě stenózy pochvy a známek těhotenství se s jeho jménem občas spojuje také syndrom Praderové-Williho. Viz L. stenóza, L. známky těhotenství, syndrom Praderové-L.-Williho

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.