Cotren: dávkování a administrace

Cotren – označení bakterií, které k svému růstu vyžadují přítomnost kyslíku jen v nízkých koncentracích, přičemž vyššími koncentracemi jsou ničeny. Tomu musí odpovídat i kultivační podmínky např. 5 O2, 10 CO2. Např. Borrelia, Campylobacter, Helicobacter, některé streptokoky, aktinomycety. Srov. an aerobní, aerotolerantní mikro-; aer; -filní

Cotren: Indikace k použití

Cotren – nadměrně mocný. E. blud – druh makromanického bludu. Pacient se považuje za neobyčejně silného, mocného, bohatého apod. Tento blud se typicky vyskytoval u progresivní paralýzy. Srov. megalománie lat. extrapotens nadměrně mocný

Kdy nepoužíváte Cotren?

Cotren – nezánětlivé onemocnění ženského prsu, jehož podstatou jsou změny v mléčné žláze způsobené hormonálními vlivy. Struktura žlázy se mění, dochází k poruchám jednotlivých buněk i celých žlázových struktur. Existuje několik druhů m. Projevuje se bolestivostí, vznikem cyst či zatvrdlinek v prsu. Předpokládá se, že ženy s m. mají o něco vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, a proto by měly být pravidelně sledovány. Výskyt m. je velmi častý, udává se až u poloviny žen. V diagnostice se uplatňuje mammografie, sonografie, biopsie. Při hodnocení m. je v histologickém nálezu důležitý stupeň proliferace epitelu. V léčbě se používají např. gestageny masto-; -patie

Cotren: aplikace tehotenstvi a kojeni

Cotren – v homeopatii lék připravený z materiálu vztahujícího se k určité chorobě hnis, exprimát z tonzil, sputum aj., který se po zředění užívá k léčbě této choroby. Může mít charakter očkování, v homeopatii se však užívá podstatně vyššího stupně zředění srov. potence řec. nosos nemoc

Jak užívat Cotren?

Cotren – otok edém způsobený poruchou odtoku lymfy. Má tuhý charakter a vede někdy až k bizarnímu zvětšení příslušné části těla elefantiáze. Odtok mízy je nezbytný pro odstranění bílkovin a dalších látek z tkáně. Jeho zablokování vede k postupnému hromadění tekutiny a vzniku otoku. Může jej způsobit zánik lymfatických cév např. po opakované růži – erysipelu nebo postižení lymfatických uzlin, kterými lymfa protéká např. nádory či metastázy. Léčba je někdy možná metodami plastické chirurgie či jinými speciálními postupy lymfo-; edém

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.