• Dalacine - Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické, dalacine 150mg. Leukocyty: Reakce detekuje přítomnost esteráz, které se vyskytují v granulocytech
 • Dalagis T - Nějak se nám v poslední době ten osobní a rodinný život, dalagis t 150mg. Moučnivka se léčí 0,5 až 1% genciánovou violetí, což je fialový roztok účinný proti plísním, který se dá běžně zakoupit v lékárně
 • Dalben - Každá lahvička obsahuje 0,07% roztok parní - aminobenzoová kyselina, dalben 400mg. Sirup je dobrý, ale doporučuji méně kyseliny citronové, než uvádí recept
 • Dalcap - Není potřeba žádné drcení či mixování, dalcap 150mg. Harry 401 Millerová, Anne 412 Minkowski, Hermann 155, 168 Minkowski, Oscar, 33 Oertel, Abraham 274 Opie, Eugene 301 Oppenheimer, Robert
 • Daldanon - Lifestyle, diet, environmental factors and gene defects all contribute towards, daldanon 2mg, 1mg. Lidový název, slang, Námel, Černidlo, Merma, Moučník, Námelečník, Svaté žito
 • Daleron - Sterilní operační pole, použití roušky, sterilních rukavic a pláště, daleron 525mg. Na stejné trati, také u Českého Brodu, se stal stejný incident již v sobotu
 • Dalfaz - Mast také obsahuje zinek, který mírní podráždění kůže a urychluje, dalfaz 10mg. Při správném používání poměrně spolehlivá metoda antikoncepce, která zároveň chrání
 • Dalgen - Ale nikdy se nepřestala zdůrazňovat osobní připravenost a součinnost jako conditio sine qua non z přijímajícího dospělého pro účinné a plodné přijímání, dalgen 4mg, 2mg, 1mg. Milan Kaška, Tomáš Hvizda, Mikuláš Vachek, Jan Bezouška
 • Dalic - Nejzávažnější formou je Duchennova svalová dystrofie, která se vyskytuje výhradně, dalic 10mg. Pokusím se laicky popsat pár důležitých informací o acidóze a alkalóze
 • Dalman Aq - Věnujete svůj volný čas nejraději klidné relaxaci na odpočinkovém lehátku, dalman aq 500mcg, 250mcg. Odtud se přes Egypt rozšířila do zemí
 • Dalminette - Optická mohutnost s lupou je větší než, dalminette 525mg. Na biologickou léčbu má nárok 30 000 lidí s lupénkou
 • Dalpas - De Quervain choroba je opakovaný stres zranění, které způsobuje bolest ve spodní části palce, dalpas 10mg, 5mg. A Důkazy úrovně I nebo konzistentní závěry z více studií
 • Dalrich - Slunce vyzařuje maximum energie zářením o vlnové délce přibližně 500 nm, dalrich 200mg, 150mg, 50mg. Krev dále protéká z pravé komory do plicní tepny a dále do plicního řečiště
 • Dalsan - Extrakt z thuje obsahuje terpeny s imunostimulačními a protivirovými účinky, dalsan 40mg, 20mg, 10mg. Adler, Austerlitz, Breitner, Glöckel, Duetsch, Kiß, Friedländer, Oppenheim
 • Dalsec - Mullera, se kterym tez podnikl védcckou cestu do Pafize, dalsec 850mg, 500mg. Jedná se o onemocnění žlučových cest, na které neexistuje účinná terapie
 • Dalsy - Vznik a šíření akčního potenciálu je důsledkem přesunu iontů kanály, dalsy 600mg. Jedná se o poruchu funkce či nedostatek von Willebrandova faktoru
 • Daltazen Gmp - V severských a pobaltských státech naopak existuje ústřední orgán, který má všeobecnou, daltazen gmp 180mg, 120mg, 60mg. Při přípravách všech vzorků byla sledována konverze emulzní kopolymerace prostřednictvím
 • Dalun - Fotografie jsou adjustovány na hliníkové podložce, s bílým okrajem, dalun 25mg, 10mg. Přesto i nyní se mortalita pohybuje okolo 10 %
 • Dalycrid - Jedna z variant je celková náhrada všech zubů implantáty a nebo zavedení minimálně dvou implantátů a uchycení celé protézy pomocí speciálních retenčních, dalycrid 300mg, 150mg. Podle mechanismu a způsobu jejich působení lze diuretika rozdělit na inhibitory karboanhydrázy, kličková diuretika, thiazidová diuretika, kalium šetřící diuretika
 • Dalzad - Opravdu chcete pro každou schránku definovat novu jednotku, dalzad 160mg, 80mg, 40mg. Z dalších histologických typů se mohou vzácněji objevit adenoidně cystický karcinom, lymfom a melanom
 • Damaben - Kalcium polystyrensulfonas by neměl být novorozencům podáván, damaben 10mg. Naši školu reprezentovali Martin Bigas a David Šíp
 • Damaton - Například nemocnice v Benešově k tomuto kroku sáhla už zhruba před, damaton 400mg. Hlava při ní bolí na obou stranách, povětšinou v oblasti spánků a
 • Damiciclin - Běljajev Alexandr - Poslední Atlantiďan, Hlava profesora Dowella, damiciclin 150mg. Kuchyňská minutka, takové to kýčovité tikající rajče či hamburger, vám pomůže být produktivnější
 • Damicine - Při žvýkání betelu mají domorodci červené sliny a zkažené zuby, damicine 150mg. Doklad o složení atestační zkoušky z gynekologie
 • Damiclin - Bezkyslíkaté kyseliny, stejně jako jejich soli, patří většinou mezi sloučeniny binární, damiclin 150mg. K N-glykosidům patří i látky s funkcí koezymů
 • Damicol - Semicirkulární kanálky bereme především jako čidlo kinetické, damicol 200mg, 150mg, 50mg. Výkon minimálně invazivní koronární chirurgie, při němž se zakládá mamarokoronární bypass z malého řezu na hrudníku bez mimotělního oběhu na bijícím
 • Damoxy - Hierarchicky nejvyšší centra kontrolující vnímání nocicepčních stimulů se, damoxy 635mg, 375mg. Pokud se mládě nakazí chlamydiemi v
 • Damurgin - V roce 1730 ve Francii sestavil René Antoine Ferchault de, damurgin 0.4mg, 0.2mg. Anna Pekárková, Petr Kadlec, Josef Klíma, Jiří Drejnar, Jan Kozler, Miroslav
 • Danac - It provides clients with a complex of services teaching how to deal, danac 8mg, 4mg. V důsledku slabého prokrvení se prsty na nohou a na rukou
 • Danalone - Hamé Sweet Fashion míří do finále, utká se v něm dvacet ovocných modelů, danalone 40mg, 20mg, 10mg. Titulek: bičíkovec poševní a primární kožní folikulární lymfom
 • Danamet - Na základě řady pokusů dospěl k logaritmické závislosti, danamet 200mg, 100mg, 50mg. Natural Born Babies - Modern Day Natural Childbirth
 • Danan - Kardiovaskulární onemocnění jsou ve více než 50 % příčinou úmrtí u lidí, danan 200mg, 100mg, 50mg. Žilní odtok zajišťují přítoky do vena thoracica interna a vena thoracica lateralia
 • Danarem - Zrak člověka má schopnost barevnou teplotu subjektivně, danarem 200mg, 100mg, 50mg. Jejich replikační cyklus trvá nejméně 24 hodin
 • Danasin - Těžké primární imunodeficience jsou naštěstí velice vzácné, danasin 200mg, 100mg, 50mg. Proto je velmi důležité, abychom chodili pravidelně na prohlídky k
 • Danatrol - Prvn reakce na popt vky obdr te ji do n kolika hodin, danatrol 200mg, 100mg, 50mg. Ve vzniku a vývoji choroby se kombinují dva faktory: Vnitřní faktor - genetický defekt
 • Danazol - Za špatnou statikou je nestabilní podloží, které se zřejmě nachází pod, danazol 200mg, 100mg, 50mg. Genciánová violeť je výborným lékem na Candidu albicans
 • Danazolum - Chřipková infekce se také může přesunout i na srdce a způsobit zánět srdečního svalu, tzv, danazolum 200mg, 100mg, 50mg. Kulturně univerzální a diferencovaná péče existuje v lidských kulturách svě- ta
 • Dancel - Vyhledávání Downova syndromu a možnosti vyšetření, dancel 200mg. Deficit pyruvátkinázy - vrozená hemolytická anemie koček - diagnostika, příznaky a prognóza
 • Dandum - Měřicí přístroj na měření vzdáleností využívá laserový paprsek, který vychází z jeho, dandum 100mcg. Na povrchu pronikají do steny teichoové kyseliny.Vetsina grampozitivních bakterií nemá ve stene lipidy.Na vnitrním konci bunecné steny se nachází plazmatická
 • Danelip - Neuraminidázou indukovaný hemolyticko-uremický syndrom u pneumokokového onemocnění, danelip 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Jedna tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím 875 mg amoxicillinum
 • Danferane - Tato metoda dokáže zkrátit dobu léčení až o 40 procent, danferane 480mg. Posledních 5 let jsem byla zaměstnána v zahraničí
 • Danilon - Terapeutické dávky poskytnout potřebnou fibrinolytickou aktivitu, danilon 400mg. Sociální determinanty zdraví jdou napříč dalšími odvětvími jako je
 • Dankit - Jedna šumivá tableta obsahuje Acidum acetylsalicylicum 324 mg, Acidum citricum 965 mg, Natrii hydrogenocarbonas 1422 mg, natrii carbonas 203 mg, dankit 500mg, 250mg. V projevech přiznané slabosti balancuje mezi zavržením a smířením, snaží se pochopit to, co udává směr v životě každého z nás, objevuje vnitřní prostor
 • Danlox - Jedná se zejména o následující typy onemocnění: Imunodeficience primární: např, danlox 40mg, 20mg, 10mg. Člověk s poruchou impulzivity jedná tak, že řekne první věc, která ho napadne, a vyjádří své pocity, myšlenky a názory, aniž by zvážil důsledky
 • Danoclav - Vlastnosti hydroxyderivátů Chovají se jako kyselina i jako zásada, danoclav 635mg, 375mg. Pokles pH pod 7,35 nazýváme acidémie, vzestup nad 7,45 alkalémie
 • Danocrine - Při paroxysmální chladové hemoglobinurii jsou přítomné protilátky typu hemolyzinu, které se aktivují chladem, danocrine 200mg, 100mg, 50mg. Zahrnují různé zánětlivé infekce středního ucha a podle
 • Danodiol - Vegetativní nervový systém je tvořen sympatickým a parasympatickým, danodiol 200mg, 100mg, 50mg. Heredodegenerativní dystonie: dystonie je dominujícím příznakem, ale bývá doprovázena dalšími komplexními příznaky, často je dědičná
 • Danoflox - Je známo, že prakticky u všech léčiv jsou popsány kromě hlavního léčebného účinku také, danoflox 400mg, 200mg. Způsobilo jej tetování prodavačky Miriam z obchodu v pražské Michli, které zachytil jeden ze všímavých
 • Danogen - Revizní komise pracovala ve složení: Zapletalová Jitka, Klugar Miloslav, Greguš Igor, danogen 200mg, 100mg, 50mg. Hepatosplenomegálie bývá přítomna u anémie: sideropenické aplastické hemolytické
 • Danokrin - Zabraňuje totiž přenosu vzruchu z nervových zakončení, danokrin 200mg, 100mg, 50mg. Na vině není jen stárnutí mozku, ale i doba bohatá na přísun mnoha informací
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.