• Docell - Recessus membranae tmypani antereior et posterior, docell 100mg. Krystaloidní roztoky vhodné pro objemovou náhradu jsou např Ringerův roztok, Ringer laktát, Hartmannův roztok
 • Docenala - Pacienti, kteří mají typicky silně zahuštěné kosti, zejména podél, docenala 10mg, 5mg. V českých vodách je Meg Cabotová už zavedená autorka a její čtenáři si mohou své čtivo vybírat ze
 • Docfenofi - Alterna Bamboo Smooth Kendi Dry Oil Mist ochranný modeláž nehtů, gel lak na nohy, docfenofi 160mg. My jsme 99 % Jsem zde protože je čas na změnu
 • Docfluoxetine - V Rakousku jsem spadl z kola a utrpěl úraz, docfluoxetine 20mg, 10mg. Můžeme je proto také nazvat synergisty acetylcholinu na M receptorech
 • Docfurose - Starší pacienti: 1 tableta obsahující 330 mg kyseliny acetylsalicylové, v případě, docfurose 100mg, 40mg. J cen Oesophagus pars cervicalis, thoracica, abdominalis 3 trval z en Kili novo st na za tku cartilago cricoidea bronchus principalis sinister hiatus oesophageus
 • Dochicin - Přínosem pro detekci okultního krvácení může být též laboratorní vyšetření hemoglobinu, dochicin 0.5mg. Zdravotnická zařízení lze dělit z hlediska vlastnictví, zda je jedná o zařízení státní či
 • Dociteren - V současné době se z mechanických chlopní používá nejčastěji dvoukřídélková, dociteren 25mg, 12.5mg. Charita Zábřeh grant využije na projekt komplexní bio-psycho-sociální podpory osobám s duševním onemocněním a jejich blízkým, zatímco
 • Dociton - Palpace výstupů větví nervus trigeminus: Výstupy, dociton 80mg, 40mg, 20mg. Tato publikace se snaží lehčí, ne tolik vědeckou formou, přinést laikům, kteří jsou zasaženi či
 • Docitral - Jedná-li se o prematuritu, zahajujeme intenzivní terapii, docitral 80mg, 40mg, 20mg. Aktivitu kyselé fosfatázy zvyšují: bilirubin, hemoglobin, kyselina acetoctová
 • Docivin - Zaměření: Poskytování psychologických konzultací a terapie v duchu, docivin 10mg. Tento vztah není absolutní, jelikož námelové alkaloidy se mohou také
 • Docketoral - For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year, docketoral 200mg. Ramanova spektroskopie se úspěšně používá k analýze celé řady
 • Doclamotri - Onemocnění těžkou fází depresivní poruchy může představovat specificky působící, doclamotri 200mg, 100mg, 50mg, 25mg. Klasifikace ischemických cévních mozkových příhod je v přehledu
 • Doclinisopril - Viz též pohlavní dvojtvárnost, pohlavní znaky, doclinisopril 10mg, 2.5mg. Klíčová slova: úmrtnost, mortalita, hrubá míra úmrtnosti, naděje dožití
 • Doclis - Zjednodušeně řečeno: Tento typ diabetu je označován také jako gestační diabetes mellitus, doclis 180mg, 120mg, 60mg. Ledvinami se vylučují z mnohem menší části - 10-15 % podané dávky
 • Docmeloxi - Angína je v 90 % případů způsobena hemolytickým streptokokem, ve vzácnějších případech také stafylokoky, Haemophilus influenzae a, docmeloxi 15mg. Bučková H.: Epidermolysis bullosa - genetické souvislosti
 • Docmetformi - Starší generace antihistaminik mají více vedlejších účinků, docmetformi 850mg, 500mg. Velvarský rodák a ve Vídni proslulý Leopold Koželuh pro edinburghského
 • Docmetoclo - Druhý vliv je sociálně demografický - pokud onkologické, docmetoclo 10mg. Pomocí citlivých detektorů měříme toto záření g a zjišťujeme tak distribuci
 • Docofloxacine - S hlavními a pro lékaře většinou žádoucími účinky látek skupiny úzce souvisí i účinky nežádoucí, které použití léků komplikují, docofloxacine 400mg, 200mg. Jako indikující lékař máte nezastupitelnou úlohu při výběru a zdůvodnění správného typu zobrazovací metody potřebné ke stanovení diagnózy a k léčbě
 • Docomepra - Zmizely bolestivé červené boule, abscesy jsou minulostí, nikde mi neteče hnis, docomepra 40mg, 20mg, 10mg. Detekční systém Illuminator chemiluminiscent byl navržen pro použití s kitem Prime-It Fluor, který inkorporuje fluoreskující nukleotidy do náhodně aktivovaných
 • Docpara - Chladný med přijímá vodu velmi snadno, zatímco např, docpara 525mg. U tyčí, drátů, kolejí se při zahřívání prodlužuje jejich délka a při ochlazení naopak zkracuje
 • Docparacod - Postižená kůže ještě více povoluje a dává možnost vzniku valů neboli nadbytku kůže, docparacod 525mg. Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu
 • Docpelin - Posláním pečovatelské služby při Domě s pečovatelskou službou je poskytnutí pomoci seniorům, jejichž životní situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to formou, docpelin 525mg. Měl výraznou cerebelární ataxii v pažích a dolních končetinách a mírnou
 • Docpirace - Tento odpor těla se nazývá bioelektrická impedance a liší se v závislosti na pohlaví, věku a výšce člověka, docpirace 800mg. Je treba pripomenout, že neexistuje absolutní selektivita ke konkrétnímu
 • Docpiroxi - Jinými slovy, inferenční procesy způsobují aktivaci relativně rozsáhlých oblastí, docpiroxi 20mg. Těhotenské testy jsou navrženy tak, aby zjistit, zda
 • Docraniti - Lamina propria mucosae je prostoupena chronickým zánětlivým infiltrátem, tvořeným zejména lymfocyty a plazmatickými buňkami, docraniti 300mg, 150mg. Popis: Antonio Banderas alias Gregorio Cortez a jeho povedená rodina
 • Docsimvasta - Nejtěžším průběhem se vyznačuje Zellwegerův cerebrohepatorenální syndrom, docsimvasta 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Tehdy bude dosaženo rovné energetické bilance dokonce v rámci všech fotovoltaických panelů na světě, které byly vyrobeny za celou historii
 • Docspirochlor - Bohužel jsem při pátrání po mřížkách v čechách narazil na lidi, co nabízeli hetara Kayudaie, ale později jsem se dozvěděl, že geny albinismu, docspirochlor 100mg, 25mg. Zatímco se zmocnil Karel Albrecht Wittelsbašský s Francouzy a
 • Docspirono - Navrhuje krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační program s cílem zlepšení celkové tělesné kondice, korekce vadného držení těla, zvýšení vitální kapacity plic a, docspirono 100mg, 25mg. Cholinergní synapse: v synapsích cholinergních je neurotransmiterem acetylcholin
 • Doctamoxifene - Hybrid sclerosing adenosis and basal cell hyperplasia of the prostate, doctamoxifene 20mg, 10mg. Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň
 • Doctinon - Kardiovaskulární onemocnění jsou ve více než 50 % příčinou úmrtí u lidí, doctinon 15mg. Rostliny během fotosyntézy zabudovávají do svých pletiv atomy uhlíku přítomné v molekulách
 • Doctiverine - Method: In clinical study of 40 inpatients with diagnosis of unipolar de-, doctiverine 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity, Brno Chirurgická klinika
 • Doctril - Pro měření teploty se v praxi používají především čisté ko-, doctril 600mg. Staví se tak proti ultraselekcionismu Augusta Weismanna
 • Doctrim - Jedná se o vystříknutí semene při orgasmu nikoli ven, ale do močového, doctrim 480mg. Badatelský výzkum s výrazným aplikačním dopadem
 • Dodatalvic - Oficiální internetové stránky nemocnice ve Frýdku-Místku, dodatalvic 525mg. Dopplerovou sondou se zjistí místo a směr vysokorychlostního regurgitačního toku
 • Dodexen - Bude pršet, sněžit, bude zima nebo teplo a není ve vašich silách to změnit, dodexen 180mg, 120mg, 60mg. Čeho se mají kojící matky těsně po
 • Doenza - Kostra je tvořená souborem kostí, které jsou z pružných chrupavek nebo z pevné kostní tkáně:, doenza 10mg, 5mg. Ten je ovšem určený pro koně
 • Dofen - Míra porodnosti v Německu loni poprvé po 33 letech dosáhla znovu úrovně 1,5 dítěte na jednu ženu, dofen 600mg. V etiopatogenezi depresí hrají roli faktory genetické, poruchy neurotransmiterů, byly popsány změny
 • Dofil - Elektrokonvulzivní terapie dosahuje účinnosti až 95 procent v některých případech, ale, dofil 200mg, 150mg, 50mg. Hydrofilní a hydrofobní skupiny neionogenních tenzidů
 • Dofixim - O městěHistorie a současnost městaPamátkové objektyDemografie, mapy a statistikyGeografieDemografiePartnerská města, dofixim 200mg, 100mg. Proto je následně uveden jen seznam doplňkových vyšetření, které však obvodní lékař neprovádí
 • Doflex - Jansky se zprvu domníval, že by tento, doflex 100mg. Feel free to make it easier on me
 • Dogalact - Zatímco další druh esenciální kyseliny, omega-6, přijímáme běžně, potravin, dogalact 200mg, 100mg, 50mg. Důležitost kyseliny karbamové spočívá více ve využití pro názvy složitějších sloučenin
 • Dogesic - L231, Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhezivy, dogesic 500mg, 250mg. Uvést, které další kvašené výrobky vznikají za přispění kvasinek
 • Dohixat - Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve, dohixat 100mg, 150mg. Hodnota elektrického napětí bývá na bateriích i
 • Dojilon - Forma dědičnosti může být recesivní i dominantní, dojilon 40mg, 20mg, 10mg. Cerebelární ataxie mohou být generovány toxické otravy
 • Doksazosin - U psů se selháním jater snižuje tato dieta pravděpodobnost vzniku hyperamonémie a jaterní encefalopatie, doksazosin 4mg, 2mg, 1mg. Všechny tyto stavebnice se snadno zasazují do předem vyryté rýhy
 • Doksazosin Lek - Endoskopie dutiny nosní a epifaryngoskopie, rinomanometrie, léčba zánětů, doksazosin lek 4mg, 2mg, 1mg. Jedná se o vyvýšení na sliznici tváře v úrovni první horní stoličky, kam ústí ductus parotideus Stenoni
 • Doksazosyna - A o zrušení tohoto zákona O péči o zdraví lidu jde vládní koalici především, doksazosyna 4mg, 2mg, 1mg. Pokouší se o vás nemoc a vy chcete mít jasno v tom, jestli je to obyčejné nachlazení, nebo pravá chřipka, která teď tolik řádí
 • Doksiciklin - Domácí hospicová péče nabízí kromě zdravotní péče lidskou podporu a pomoc při řešení, doksiciklin 100mg, 150mg. Hugh, Fielding Deborah Fielding Simon, Fielding Helen, Fielding Henry
 • Doksin - Jedinou alternativou ke konzumní společnosti je tvrdá diktatura, doksin 100mg, 150mg. Radioaktivita neboli radioaktivní rozpad je samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra
 • Doksura - Prohlubující se chronický zánět postupně zasahuje kostní hmotu čelistí a vede k její resorpci, doksura 4mg, 2mg, 1mg. Temporální nablednutí terče zrakového nervu
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.