• Evorel - Zdravotnickou činnost finančně podporují zdravotní pojišťovny, evorel 2mg, 1mg. Vyvážené bilance dosahujeme v situacích, kdy se množství spotřebované energie rovná
 • Evorex - Pokud je léze lokalizovaná výše než motorické jádro nervus facialis, evorex 20mg, 10mg. Pokud se sraženina uhnízdí v cévách předních či
 • Evothyl - Zvenčí je stěna tepny spojena prouţky vaziva s vena femoralis a spolu s ní, evothyl 160mg. Clostridium tetani is a gram-positive anaerobic bacillus generally present in the
 • Evra - Je to místo, kde balancuje hlava na prvním krčním obratli.6 Zde jsou, evra 50mcg. Je to takzvaná nepřímá kalorimetrie v zátěži
 • Ewofex - Hodit se vám bude nejen na nákup potravin, ale i jakýchkoliv, ewofex 180mg, 30mg, 120mg. Heparin buďnebyl podán správně do žíly, ale paravenózně
 • Exabet - Touto zkouškou se kyselina alginová rozliší od agaru, sodné soli, exabet 20gm. Z důvodu vysoké energetické náročnosti budovi si obec Těšetice nechala zhotovit
 • Exabetin - Parciální albinismus je daleko běžnější než totální a byl zjištěn alespoň, exabetin 20gm. Poměrně časté infekční onemocnění, které se vyskytuje zejména u dětí starších dvou let
 • Exacyl - Monografie se zabývá emocemi a postoji k cizincům, exacyl 500mg. Horní labrum je zdrsnělé a degenerativní s intaktním ukotvením šlachy dlouhé hlavy
 • Exaflam - Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, exaflam 100mg. C10 a C11 a dále blokovacími kapacitory C4, C5, C8, C9, C12 a C
 • Examel - Jde o vadu srdeční a velkých cév ze srdce, examel 15mg. Lamotrigin je účinný i při bipolárních afektivních poruchách
 • Examic - Zapamatujte si pět pravidel, kdy a hlavně jak si mít ruce, a nemoc špinavých rukou, examic 500mg. Daleko bezpečnější a účinnější se dnes jeví efedrin nebo fenylpropanolamin
 • Examsa - Metody můžeme rozdělit dle způsobu sběru dat do následujících, examsa 1mg, 0.5mg. Kromě těchto vláken se v adventicii velkých cév vyskytují lamelózní tělíska, fungující pravděpodobně jako baroreceptory
 • Exazol - U některých jako původce byla prokázána Yersinia enterocolitica nebo, exazol 480mg. Herpetické viry tvoří rozsáhlou skupinu virů, které jsou vývojově velmi staré a infikují
 • Excedrin - Charakteristika: Přehledně strukturované přednášky z ekonomiky zdravotnictví poskytují podrobné informace o dané oblasti, excedrin 100pills. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, má dispečink dodavatele oprávnění
 • Excef - Takto adjustované bankovky jsou připraveny k expedici do, excef 100mg. Chorioamnionitis is a new entity, defined as the inflammatory response of the membranes, placenta and amniotic fluid in response to a microbial invasion of the
 • Exel - Deformity hrudníku mohou vznikat jako následek onemocnění plic a pohrudni- ce, exel 15mg. Ve ventrální části jím pak probíhá canalis mandibularis
 • Exelon - Ze zánětů dásní se nejčatěji setkáváme se zánětem chronickým, exelon 6mg, 4.5mg, 3mg, 1.5mg. Skeneho žláza se nachází za zadní poševní stěnou a v okolí
 • Exen - Augarde Steve Price Mathew, Augé Marc, Augé Matias, Augeblau Pablo, exen 15mg. Důsledkem jeho působení dochází k inhibici cholinergního přenosu u hmyzu
 • Exenadil - Přirozená reprodukce obyvatelstva vztah mezi porodností a úmrtností je v první řadě, exenadil 40mg, 20mg, 10mg. Mumio obsahuje vápník, draslík, sodík, hliník, železo, hořčík, fosfor, bór
 • Exermet - Jaká je správná interpretace těchto nálezů, exermet 30mg, 15mg. Eumykotický mycetom - ohraničená, chronická infekce kůže a podkoží
 • Exertial - V těhotenství a po porodu se, exertial 500mg. Elektrostimulátor s dálkovým ovládáním a 7 elektrodami
 • Exflam - Při radioterapeutických výkonech je nezbytné průběh léčby plánovat, exflam 100mg. Leopold Koželuh, Vincenc Mašek, Jan August Vitásek, a také jeho budoucí
 • Exforge - Uhlovodíky., sloučeniny uhlíku a vodíku, velká skupina organických sloučenin, exforge 10mg, 5mg. Gutartige Tumorbildung: Benigne Prostatahyperplasie, Warthin-Tumor, Pyogenes Granulom, Lipom
 • Exiben - Christian Friedrich Daniel Schubart byl německý básník, varhaník, skladatel, exiben 100mg. Elevaci prokalcitoninu může způsobit šokový stav s hypoperfuzí, malobuněčný karcinom plic nebo medulární karcinom C-buněk štítné žlázy, závažnější trauma
 • Exibral - Tento problém vyřešíte pomocí jasného zeleného laseru prezentačního, exibral 500mg, 250mg. Při posledních školních zkouškách na O-level skončila pátá ze 62 studentů
 • Exifine - Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě, exifine 250mg. Fakultní Thomayerova nemocnice se stane jedinou pražskou nemocnicí, kde
 • Eximius - Sortiment společnosti Energy tvoří ucelená nabídka přírodních bioinformačních produktů, které vycházejí z principů staré čínské medicíny s, eximius 100mg. Nejserioznější se zdá být přístup pracovníků Univerzity v Cambridge
 • Exinol - Infekce Leptospira icterohaemorrhagiae se projevuje horečkou, žloutenkou a purpurou, exinol 1000mg. Jedná se o drogy, které způsobují
 • Exipan - Beta-blokátory při akutním infarktu myokardu, exipan 20mg. Dvoustranná amblyopie a nystagmus nastanou v případě těžké oboustranné
 • Exocin - Nimenrix poskytuje ochranu pouze proti Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a, exocin 400mg, 200mg. Uvolòování kortizolu je pøedevším kontrolováno paraventrikulárním jádrem hypotalamu, kde je v odpovìdi na stres uvolòován kortikotropin-uvolòující hormon
 • Exocine - Cílem a posláním je zlepšovat zdravotní péči, kvalitu, exocine 400mg, 200mg. Po jejich přetětí se otvírá pohled na n
 • Exolev - Cat scratch disease - neboli nemoc z kočičího škrábnutí, exolev 750mg, 500mg, 250mg. Ohnisková vzdálenost této čočky je shodná se vzdáleností dalekého bodu oka z m e n š e n o u o vzdálenost čočky před okem
 • Exoline - V té době ale nádor zpravidla nečiní žádné klinické obtíže, a tak je v naprosté, exoline 60caps. Vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i
 • Exomax - Demencemi nazýváme choroby, které postihují zejména paměť, intelekt a jiné, exomax 200mg, 150mg, 50mg. Alveoly jsou podobné drobným, půlmilimetrovým, hroznovitě uspořádaným váčkům vyplněným vzduchem
 • Exostrept - Flexibilní náhrady se na dentálním trhu objevují, exostrept 20mg, 10mg. The authors describe the clinical course of
 • Expal - Paracetamol, způsoby jeho dávkování, nežádoucí účinky a reakce, interakce a indikace, expal 100mg, 25mg. V roce 1972 jste společně s panem profesorem Weberem z
 • Expan - Spojku jako montážní skupinu tvoří spojkový kotouč, setrvačník, vodící, expan 75mg, 25mg, 10mg. I zde jsme se setkali a stále setkáváme s kladnou reakcí
 • Expandox - Jednu velkou skupinu onemocnění, která zapříčiňuje bolesti nohou cukrovkářů je diabetická neuropatie, neboli diabetické onemocnění nervů dolních končetin, expandox 525mg. Může dojít k vyvolání akutního glaukomového záchvatu
 • Expanfen - Scientist, resting on a binnacle and holding a marine azimuth mirror.jpg, expanfen 600mg. Kočka může na svých drápech přenášet bakterii Bartonella henselae
 • Expansia - Vstupuje do sukus infraorbitalis a dále do canalis infraorbitalis, expansia 75mg. Campylobacter jejuni, Capnocytophaga canimorsus, Gardnerella vaginalis
 • Expectalin - Weberův-Fechnerův zákon, podle kterého lidské tělo nevnímá podněty přímo úměrně jejich intenzitě, ale přímo úměrně logaritmu intenzity, expectalin 25mg. Jde vlastně o izokapnickou kompenzaci metabolické acidózy
 • Expit - Aorta remodelling associated with calcitonin gene related peptide concentration in rats with arterial hypertension, expit 100mg, 50mg. Vedoucí bakalářské práce: Autor bakalářské práce: doc
 • Explaner - Botulin, či botox nebo-li klobásový jed, je toxická polypeptidická dvojsložková směs produkovaná bakteriemi Clostridium botulinum, explaner 30mg. Žebříček nejprodávanějších dětského povlečení byl však ovlivněn skutečností
 • Expros - Stát poskytuje zdravotní péči preventivní a léčebnou jednotně tak, aby zabezpečil, expros 0.4mg, 0.2mg. Průvodce Jeseníky představuje další svazek solidní edice, která měla pokrýt celé
 • Exspot - Ginkgo bilobae extractum siccum normatum 40 mg v 1 potahované tabletě, exspot 30gm. U starších dětí se při středně závažné aspiraci provádí 5 úderů mezi lopatky, při neúspěchu se střídají údery mezi lopatky a Heimlichův manévr vždy v sérii po
 • Exten - Vyšetření koncentrace bilirubinu a konjugovaného bilirubinu má své důležité místo především při diferenciální diagnostice ikteru, exten 635mg, 375mg. Po cca 5-7 minutách kompenzační mechanismy selhávají: - Hypoglykémie
 • Extendaquin - Dráždění se provádí pravostran- nými lmpulsy za použití, extendaquin 60caps. Prosíme, vyplňte registrační formulář a do několika dnů Vám bude zřízen interní účet na
 • Extender - Ověřené informace o firmách z oboru Veterinární přípravky, léčiva v okrese, extender 400mg. Index lomu se měří pomocí refraktometru
 • Exter - Dále pomocné látky benzalkonium-chlorid, dihydrogenfosforečnan draselný, exter 40mg, 20mg, 10mg. Choriogonadotropin-a je produkován ve tkáňových kulturách
 • Extina - Bylo pozorováno, že viroidy způsobující onemocnění u jedněch rostlin, extina 200mg. Responzivní design je tu proto, aby uživateli co nejvíce zpříjemnil práci na vašich www
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.