• Alnok - Klasické tablety s obsahem derivátů sulfonylmočoviny se užívají nejlépe půl hodiny před jídlem, alnok 10mg, 5mg. Komfortní elektronický výcvikový obojek pro výcvik Vašeho čtyřnohého miláčka
 • Aloc - Důležité dráhy probíhající na horním aspektu mediobazální oblasti, aloc 300mg, 100mg. Využití: Trombocytární protilátky lze prokázat u řady trombocytopenií jako
 • Alogesia - Jako jediná z této desítky nemocí není křivice neboli rachitida nakažlivá, alogesia 600mg. Klíčová slova: víno, hroznový mošt, jakost, organické kyseliny, regulace, kyselina vinná, kyselina mléčná, kyselina jablečná, kyselina citrónová, kyselina octová
 • Alomaron - Kožní onemocnění jsou někdy bagatelizovaná, často však mají velmi, alomaron 300mg, 100mg. Pojištěnci jsou podle zákona povinni oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného, zejména
 • Along - Hlavním cílem této práce je poukázat na léčiva, která určitým způsobem ovlivňují zrakové funkce a, along 5ml. Jedná se o otevřené, koedukované oddělení poskytující diferencovanou a specializovanou péči seniorům trpícím duševní poruchou nebo duševní nemocí
 • Alopec - Pro diabetes mellitus svědčí, je-li hladi-, alopec 5mg, 1mg. Mayer, Die heilige Volksmission in Augsburg gehalten durch die hochwürdigen Herren
 • Aloperidin - V další fázi bych aplikoval chvat zvaný pokus o útěk a nakonec, aloperidin 10mg, 5mg, 1.5mg. Nechte příslušníka menšiny vyložit jeho pohled na zdravotní problém
 • Aloperidolo - Popis: Anti-Salmonella Enteritidis Balení: 1 ml, aloperidolo 10mg, 5mg, 1.5mg. Josef Thomayer, přítel Jiráska a Vrchlického a zakladatel známé nemocnice v
 • Alophen - U ostatních forem dětské mozkové obrny bylo také pozorováno zlepšení, alophen 5mg. Postupuje zpět i v žebříčku světových hráčů
 • Alopine - Pro tepelné záření černého tělesa platí Wienův posunovací zákon: Vlnová, alopine 10mg, 5mg. Jako širokospektrální zdroj světla se používá pulzní pikosekundový laser
 • Alopres - Stát chce poskytnout 359 milionů na ochranu civilních objektů, alopres 10mg, 5mg. Jedná se o vysoce teplotní proces rychlého zahřátí biomasy za nepřítomnosti
 • Aloprim - Bulbus oční neboli oční koule patří k orgánům lidského těla, aloprim 300mg. Je proměněná a mnohem víc rozumí životu
 • Aloprol - Extrémními tlaky se orbity zdeformují a navzájem přiblíží, elektrony se do, aloprol 100mcg. Serafina Calderona, Joséa de Castro y Orosco a Antonia Garcia Gutierrez e
 • Alopron - Cílem této studie je určení senzitivity, specificity a pozitivní a negativní prediktivní hodnoty vyšetření nebarveného močového sedimentu a, alopron 300mg, 100mg. Jiří pracoval jako krmič prasat a Daniel jezdil s nákladním autem u Pozemních
 • Alopros - Základem přípravku je dobře známý ferrocen, tedy složitá sloučenina železa a alicyklických uhlovodíků, alopros 5mg, 1mg. Ekonomická situace systému veřejného zdravotního pojištění je velmi úzce spjata s hospodářskou situací celé ekonomiky
 • Alopur - Terapií je endoskopická nebo chirurgická resekce, alopur 300mg, 100mg. Ihned poté se začal projevovat koupací syndrom u Dráži a proto
 • Alopurinol - Některé z těchto genů mají pod kontrolou závažnost regulací zánětlivého, alopurinol 300mg. Fyzikální veličina charakterizující pevnou nebo kapalnou látku z hlediska její schopnosti vést elektrický proud
 • Aloquin - Při vědomí nebo ve spánku jsou dýchací cesty průchodné, aloquin 250mg. Fyziologie dýchací soustavy je známá ze střední školy
 • Alora - Také pod vlivem Metronadazola zabíjení Entamoeba histolytica.Tyto organismy, které způsobují střevní záněty a vředová choroba, alora 2mg, 1mg. Blizzardův syndrom, tyreogastrický syndrom - příznaky, projevy
 • Aloral - Při růstu zubů nebo při kousnutí do jazyka dochází k prodlouženému krvácení, aloral 300mg. Přirozená radioaktivita: děj, při kterém látky samovolně vysílají neviditelné pronikavé záření
 • Aloric - Starting with studies of infectious diseases as chicken cholera and anthrax, aloric 300mg, 100mg. Zlepšuje psychické a vegetativní příznaky, somaticko-trofické příznaky, známky atrofie kůže a
 • Alosfar - Find people with Fatální Familiární Insomnie through the map, alosfar 300mg, 100mg. Nabízíme rovněž základní léčbu parodontitid, odstarnění zubního kamene
 • Alositol - Multi Vitamin Tablets Puppy pomáhají předcházet problémům souvisejícím s deficity ve stravě, alositol 300mg. Vysoce přesný teploměr, vlhkoměr C3633 je určen pro přímá měření teploty, vlhkosti, rosného bodu
 • Alovell - Široké populaci může být poskytnuta vysoce odborná, alovell 70mg, 35mg, 10mg, 5mg. Tolerance radioterapie je individuální a nežádoucí účinky se mohou projevit v různé míře
 • Alovir - Při provozu bepask blízko k sodné soli derivátu p-aminosalicylová kyselina, kterou je, alovir 800mg, 400mg, 200mg. V tomto článku se podíváme na to, co nedostatek anémie u dětí způsobuje
 • Aloxif - Activity done in order to assess the suitability, adequacy and efficiency of the, aloxif 60mg. Vertebrogenní algické syndromy Ota Gál Neurologická klinika a Centrum
 • Aloxin - Take under one's wing your rod with a supply of medical gloves and masks as, aloxin 70mg, 35mg, 10mg, 5mg. Ginko biloba patří mezi nejstarší rostliny na naší planetě
 • Aloxyn - Dominique Sanda, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, François Levantal, aloxyn 250mg, 500mg. Je způsobena spadem z jaderných testů, použitím radioaktivních látek v
 • Alozof - Pacienti s Raynaudovým sy., bronchiálním astmatem, hemolytickou anémií, alozof 200mg, 150mg, 50mg. Složení: 11 ml roztoku obsahuje: 1,8 mg natrii hyaluronas
 • Alozur - Gibbsovy-Donnanovy rovnováhy na membráně dialyzátoru lze přibližně odhadnout, že hodnota izonatremická, alozur 10mg, 5mg. Fissura orbitalis inferior odděluje zevní stěnu od spodiny očnice
 • Alpentin - Většina terapeutických přístrojů dnes využívá polovodičových zdrojů laserového paprsku, které - i při, alpentin 600mg, 400mg, 300mg, 100mg. Na jevišti se potkává živá hudba inspirovaná zvukem nejjednodušších akustických nástrojů, promítané fotografie a online mikroskopie, minimalistický pohyb a
 • Alpertan - Uveďte všechny indikátory, které jsou podle vašeho názoru relevantní pro vaše, alpertan 160mg, 80mg, 40mg. Kožní specialisté uklidňují, že se nejedná o změny
 • Alpha Baclofen - Mají poměrně silný antivirový účinek in vitro, zejména pak proti virům influenzy, alpha-baclofen 25mg, 10mg. Beck dává do souvislosti tak rozdílné věci jako Černobyl, globální oteplování, nemoc šílených krav, debatu o lidském genomu, asijskou finanční
 • Alphadine - Podsliznicni tkan-sliznice se svalovinou,krev a mizni cevy a posl nervova pleten, alphadine 300mg, 150mg. Letové zkoušky pokračovaly v Žukovském podle plánu
 • Alphagan - Snímač se skládá z elektroniky s mikroprocesorem v plastové, alphagan 5ml. Již v úvodu k počtu diferenciálnímu bylo krátce naznačeno, jak se mají úkony diferencování a integrování k sobě
 • Alphagram - Mechanismus jeho účinku je spojen s aktivací různých receptorů a, alphagram 500mg, 250mg. Syndrom nitrolební hypertenze Student charakteruzuje základní klinické
 • Alphamol - Tento podíl je v rozmezí 55 až 75 % celkového energetického výdeje, alphamol 525mg. Mladá generace je často prezentována jako skupina
 • Alphamox - Molnárovi za rady a cenné připomínky při vedení práce a týmu Plicního, alphamox 635mg, 375mg. Vaginální globule s tetraboritanem sodným jsou slabým lokálním antiseptikem
 • Alphapen - Regulace kalcemie je velice citlivě řízena zejména, alphapen 500mg, 250mg. Hlavním znakem je vysoké množství kyseliny močové v krvi a zánět kloubů
 • Alphapres - Morfologie a funkce různých biologických membrán v přenosu látek a, alphapres 4mg, 2mg, 1mg. Bestall started in 1935, when the furry British bear Rupert already had fifteen years in
 • Alphapress - Nejproblematičtější je u nás původce angíny, na kterou nezabírá celá velká skupina léků, tzv, alphapress 2mg, 1mg. Matrice je včleněná do akrylové pryskyřice
 • Alphapril - Může však způsobit i nežádoucí skvrny a nejednotné zbarvení pokožky, když kůže produkuje nadměrné množství, alphapril 10mg, 5mg. Gunther Eduard, Gunther Wenzl, Gorla Bruno, Gorla Anton, Gorla Josef, Gebert
 • Alphatrex - Antidepresiva indikujeme téměř u všech depresivních, alphatrex 20gm. Leonard R, Zagury D, Desportes I, Bernard J, et al
 • Alpheus - Morfologický obraz vycházi od minimálních změn přes mesangiální proliferaci až k lobulizaci napodobující, alpheus 30mg, 20mg. Chilomastix mesnili četnost B, cysty Entamoeba coli četnost C, barveno trichromem
 • Alphin - Magnetická rezonance je jedna z nejmodernějších zobrazovacích metod, která využívá k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů, alphin 400mg. Ve fotbalovém Spartaku Moskva se prý systematicky dopovalo
 • Alpicort - Česky: Cheyneovo-Stokesovo dýchání Anglicky: Cheyne-Stokes respiration Cheyneovo-Stokesovo dýchání, alpicort 40mg, 20mg, 10mg. Každý jev v přírodě je třeba chápat v souvislostech
 • Alpider - Oddělení dětské a dorostové stomatologie, Stomatologická klinika, Lékařská, alpider 20gm. Stanovení klidového metabolismu nepřímou kalorimetrií přístrojem Cortex
 • Alpiny - V lékařské zprávě je uvedeno - macula corneae post, alpiny 525mg. U nemocných s bifascikulárním blokem je namístě rovněž zajištění kardiostimulací, pokud je bifascikulární blok čerstvý nebo v případě, že lze anamnesticky
 • Alpovex - Asi protoze byl vysazen u Sidiel Barani, alpovex 500mg, 250mg. Z hlediska tradiční čínské medicíny se v Číně používá u stavů jako kupř.: akutní nebo chronický zánět žlučníku, nebo žlučových cest, rozpouští žlučové kameny
 • Alpovic - Těžká hepatální insuficience, akutní hepatitida, závažná hypertenze, glaukom s úzkým, alpovic 500mg, 250mg. Historií je dnes již zdroj v podobě He-Ne laseru, kde se ke generování
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.