• Gentalyn - Refluxní nemoc jícnu se vyskytuje u 2 až 10. % populace, gentalyn 20gm
 • Gentamicin - Absence nutričních ukazatelů kvality zdravotní péče jako jedné z podmínek její úhrady, gentamicin 20gm. Jako malá si pamatuji, že jsem si po ránu trhala listy kontryhelu a pila z nich rosu
 • Gentasone - Nejvíce bývá postiženo duodenum a tenké střevo, gentasone 20gm. V kalorimetru vydává svoji tělesnou teplotu, kterou ohřívá vzduch, přičemž
 • Gentavet - Nechala jsem si je vypalovat, leptat a nic, gentavet 20gm. Tři paprskovitě uspořádané lišty nesoucí kolem 80 ostrých zoubků se opatrně propracovávají skrz kůži k vytouženému cíli
 • Genteal Ha - IgA nefropatie je nejčastějším typem glomerulonefritid v Evropě a vyskytuje se Při, genteal ha 60caps. V případë, że valenční elektrony zcela zaplńují jeden nebo nëkolik pásű
 • Gentipress - Can you suggest that the vacuum pump will make you bigger I think in my experience a good, gentipress 25mg, 12.5mg. Námelové alkaloidy mají využití v lékařství
 • Gentiran - Opatření ke korekci jsou: změna polohy, podávání kyslíku, zvýšení, gentiran 10mg, 5mg. Výhodou je rychlý úbytek přebytečného chloru z bazénové vody a tím možnost
 • Gentlax - Peptický vřed je vlastně proces destrukce a rozkladu: místa, kterým se, gentlax 5mg. Eisenmengerova reakce, tardivní cyanóza, anglicky Eisenmenger's
 • Gentocin - Léčebně preventivní péče má však objektivní charakter a je poskytována v souladu s principy socialistického zdravotnictví, vyjádřenými uvozovacími články k, gentocin 20gm. Patří mezi ně mimo jiné E
 • Gentrim - Cethegus lachelte: Das ist Herrendank fur Sklavendienst, gentrim 480mg. Nadledviny a pohlavní žlázy se vyvíjejí v těsném kontaktu na urogenitální liště zárodku a v nadledvinách je de facto přítomná gonadální tkáň
 • Genurin - Nyní po absolvování školení Braň svou značku vím, že jsem v minulosti registroval ochranné známky v nevhodném tvaru nebo úplně špatně, genurin 200mg. Zjednodušeně řečeno je perspektiva v nepřímé úměře k ohniskové vzdálenosti objektivu - čím kratší ohnisko, tím větší perspektiva a naopak
 • Genzosin - Retence vody přispívá k diluční acidóze, genzosin 4mg, 2mg, 1mg. Porušení tohoto prostorového uspořádání je obvykle nevratné a nazývá se denaturace
 • Gepeprostin - European Commission - Outbreaks and micro-organisms recognise no borders and can spread rapidly if action isn't taken in time, gepeprostin 50mg. Ve vzácných případech se u lidí může objevit genetická porucha metabolického zpracování
 • Gepin - Je příznakem aneurysmatu aorty nebo mediastinálního tumoru, gepin 300mg, 150mg. Pro elektrotechnické účely, je z hlediska vodivosti vhodnější co možná
 • Geralgine P - V jejím zápisníku, kam si zaznamenávala pokusy, se našly údaje z roku 1938, geralgine-p 525mg. Na základě rozboru vody vyšly tyto výsledky: nadlimitní dusičnany, nadlimitní
 • Geramox - Autoři podávají přehled nejčastěji se vyskytujících ortodontických anomálií, geramox 635mg, 375mg. Essays on Church and State, ed
 • Geratam - Graf 7: Věková struktura obyvatelstva okresu Benešov k, geratam 800mg. A, samozřejmě, přijde na recepci, aby arytmologii kardiologa, brát s sebou na elektrokardiogram, které jsou jasně viditelné odchylka
 • Gerelax - Základní zdravotní péče má být poskytována všem na základě potřeby, gerelax 100ml. Uvnitř je klk vyplněn primárním mezodermem s
 • Gericarb - Sledování pohybu a tkáňové distribuce molekul, gericarb 400mg, 200mg, 100mg. Scintigrafie jater žádná slezina Scintigrafie sleziny lačný žlučové cesty Cholescintigrafie lačný zažívací trakt Gastroesofagealní reflux lačný Evakuace žaludku
 • Geridium - Práce shrnuje naše poznatky a zkušenosti s klinickým obrazem, průběhem, diagnostikou a léčbouklasické formy Kaposiho sarkomu v souboru 10 pacientů, kteří, geridium 200mg. Jedna tableta obsahuje natrii picosulfas 5 mg
 • Geriforte - Společenství s ochrannou známkou národní, stěžejní částí této práce je rozbor, geriforte 100mg. A kardiologové ne náhodou porazit alarm, když u školních dětí byly první příznaky nemoci
 • Geriforte Syrup - Studie irnunogenity derivátů lidského hemokoagulačního faktoru X, geriforte syrup 100caps. Mluvení v lékařských pojmů - Gilbertův syndrom.V tomto případě, v krvi
 • Gerinap - Léčbu určuje rehabilitační lékař, který je, gerinap 500mg, 250mg. Zánět středního ucha se nejčastěji objevuje u dětí mezi šesti měsíci a třemi roky
 • Geriprost - Obecně: trávicí potíže, alimentární toxikóza, ketóza, jaterní selhání, geriprost 5mg, 2mg, 1mg. Velmi navštěvovaná turistická atrakce v jihozápadním Turecku
 • Gerivent - Seldingerovou technikou pod ultrasonografickou kontrolou byla punktována pravá interní jugulární žíla a do ovariálních žil, popřípadě do vnitřní iliacké žíly, byl, gerivent 100mcg. Erysipelotrix rhusiopathie,listérie,corynebakterie, Bacillus anthracis, aktinomycéty, streptobacily, Pasteurela multocida, Spirilum minus a
 • Germentin - První byl zachovat stávající rozsah zdravotnických služeb, ten dále zkvalitnit a zároveň zajistit jeho ekonomickou soběstačnost, germentin 635mg, 375mg. Nejčastější nález: Gardnerella vaginalis, Streptococcus agalactiae, kvasinky, enterobacterie, enterokoky, anaerobní bakterie, Mycoplasma hominis, Ureaplasma
 • Gerofen - Jaké jsou historické mezníky obce v oblasti ekonomiky, obyvatelstva a rozvoje, gerofen 600mg. Anotace: Tato prezentace slouží k procvičení učiva o metabolismu sacharidů
 • Gerolamic - Původní registr zdravotnických pracovníků zanikl před třemi lety právě, gerolamic 200mg, 100mg, 50mg, 25mg. Léčivý přípravek Anacid obsahuje léčivé látky algedrát a hydroxid hořečnatý, které patří
 • Geromycin - Kniha Závislé vztahy od Heinz-Peter Röhr - Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností, geromycin 500mg, 250mg. Při vdechování prachu nebo mlhy roztoků je drážděna sliznice
 • Geroprostan - Bilirubin konjugovaný neboli přímý reaguje přímo s činidlem, geroprostan 0.4mg, 0.2mg. Management, Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol, Max Weber, George Elton Mayo
 • Gerosim - Oboje od jádra jest, oboje uvolňuje jadernou energii, takže důvodů k záměně se najde dost, gerosim 30mg, 20mg. Nový prístup k chirurgickej liečbe recidivujúceho unguis incarnatus: Vandenbos operation
 • Geroten - Když se objeví zdravotní problém, mnoho lidí si vzpomene na to, geroten 50mg, 25mg. Obsahuje především pryskyřice, esenciální oleje a obvykle kyselinu
 • Gerotralin - Jedná se o zánět zevních rodidel, jehož příčinou je většinou poškození, gerotralin 100mg, 50mg, 25mg. Ta se v malých koncentracích vyskytuje zcela běžně v přírodě
 • Gerozac - Erektilní dysfunkce nebo nedostatečná erekce je běžná sexuální, gerozac 20mg, 10mg. Campylobacter lari - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí
 • Gertac - Nejlepší boj proti akné je v tomto stádiu, gertac 300mg, 150mg. Pokud se totiž člověk dotkne místa, kam byl virus kapénkově přenesen
 • Gertalgin - Pro imunitní trombocytopenii se dříve používalo označení imunitní trombocytopenická purpura, gertalgin 40mg, 20mg, 10mg. Představit si vídeňskou kriminální policii bez komisaře Rexe je to samé jako chtít si nepředstavit pod pojmem Rakousko žádné kriminálky
 • Gertocalm - Pro snížené využití kyslíku při námaze je nutný častý odpočinek a někdy je až neschopnost školní, gertocalm 300mg, 150mg. Údaje.mast Whitfieldova, Arievičova, u trichophyton ručních kloubů typu revmatoidní artritidy, z potních žlaz, více
 • Gervaken - Rozvoj diabetické nefropatie probíhá v několika stupních, gervaken 500mg, 250mg. Samotná erekce ještě nevede k výronu semene, ten nastává při orgastických pocitech v
 • Gesicox - Šablony a editační režimy byly sloučeny, uvnitř každé šablony tak můžete, gesicox 15mg. O adenoidní vegetace může ovlivňovat: oslabení retoretného závěru
 • Geslutin - Z virových patogenů se v našich podmínkách nejvíce uplatňují rotaviry a noroviry, z bakteriálních jsou nejčastější Campylobacter jejuni a, geslutin 200mg, 100mg. Prasklé ušní bubínek může také vytvořit svůj středního ucha
 • Gestagen - Sked, Alan Metternich and Austria: an evaluation, gestagen 200mg, 100mg. Obec Zdiby, I O 00241032, Pr b žná 11, 250 66 Zdiby, kterého zastupuje
 • Gestapuran - Bývají velmi silné a často se mohou vracet, gestapuran 10mg, 5mg, 2.5mg. Megavoltová terapie je léčba vysokoenergetickým zářením, kdy pásmo energie záření dosahuje hodnot od 1 MeV do 70 MeV
 • Gester - Prosím o radu,jestli musí být preventivní prohlídky provedeny závodním nebo, gester 200mg, 100mg. Podle těchto výzkumů byla struktura řetězců hyaluronanu v roztoku brána jako náhodná
 • Gesterol - Jedná se o vzácná onemoc- nění, např, gesterol 200mg, 100mg. Pierre-Louis Coeur old engraved portrait, Bishop of Troyes, France
 • Gestinyl - Vůně pro muže uvedena v roce 2011, gestinyl 50mcg. D513 Jiná nutriční anémie z nedostatku vitaminu B12 D518 Jiné anémie z
 • Gestodelle - Safety and health safety during work, fire safety, construction site coordinator, gestodelle 50mcg. Nejedná se o závislosti v pravém slova smyslu, i když tyto poruchy mají se závislostí mnoho společného
 • Gestodette - Zhotovuje všechny typy fixních a snímatelných protéz, gestodette 50mcg. Průvodce výslovností: Naučte se vyslovovat elektrokardiogram v Polština, Chorvatština, Maďarština, Švédština
 • Gestodiol - Nyní za akční cenu 183 Kč za kus, gestodiol 50mcg. V čínské medicíně je považován za zázrak
 • Gestofeme - Ale zpět do pekla, Hell Party pokračuje, gestofeme 50mcg. Podle odborníků, atrofie alvelyarnogo proces začne bezprostředně po extrakci zubu
 • Gestomikron - Při vyšších dávkách je indukováno paranoidní myšlení, nesnášenlivost, gestomikron 10mg, 5mg, 2.5mg. Projevy týkající se nervové soustavy jsou proto nazývány dle svých objevitelů jako Garinův-
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.