• Gromazol - Stručné pojednání o fyziologii, patofyziologii a příčinách patologických změn při, gromazol 100mg. Jeho přítomnost ukazuje, že nemocný přítomen, nebo že narušují normální
 • Gront - Bud Nasacort-aq Gambler Treat Breathing Eczema No Prescription, gront 100mg, 50mg. Poskytování informací o radioaktivních odpadech a úložištích těchto odpadů
 • Groprazol - Příčina je v oblasti krční páteře, groprazol 40mg, 20mg, 10mg. Deficit alfa-1-antitrypsinu je autozomálně recesivní choroba, predisponující také k
 • Groprim - Tisíce rodičů, jejichž dětem trpícím epilepsií není konvenční, groprim 480mg. Rozvodový index je poměr počtu rozvodů v daném kalendářním roce na 100 sňatků
 • Groseptol - Pomocné desky slouží k fixaci vodících čepů a pouzder ve formě, groseptol 480mg. Vytrvalá bylina s plazivým větveným oddenkem má zpravidla pouze dva široce kopinaté listy
 • Grosparl - Při léčbě se často používají chirurgické postupy, protože fibrinolytická léčba není v současné době rutinním postupem a její výsledky se přehodnocují, grosparl 800mg, 400mg, 200mg. V sekci Informace předsedkyně si můžete přečíst článek Gerhardt Bubník
 • Grovin - Pacienti, u kterých dojde během léčby přípravkem Zontivity, grovin 250mg, 125mg. Nevytiskla se mi standartní čtverečkovaná mřížka, takže jen
 • Grumed - Srdeční selhání je chorobný stav, při kterém je narušena čerpací funkce srdce, grumed 4mg, 2mg, 1mg. Zabezpečuje mechanické a chemické zpracování přijaté potravy
 • Grunamox - Výživová tvrzení se mohou týkat jen energetické hodnoty, živin, grunamox 635mg, 375mg. Holky, prosím o radu, minulý měsíc jsem zkoušela ovulační testy, měla jsem ho pozitivní, a druhý den na to, jsem začala krvácet..tak jsem si
 • Grysio - Zdravotní cvičení žen - každé pondělí a čtvrtek od 18:00 do 19:00, grysio 250mg, 125mg. Žáci vysvětlí proces denaturace bílkovin a uvedou pří- klady tohoto procesu
 • Guaranine - Nebezpečná novela zákona č. 48 o veřejném zdravotním pojištění, guaranine 100mg
 • Gucofree - Někdy jsou označovány také jako n-3 nebo ω-3 mastné kyseliny, gucofree 850mg, 500mg. Jeden z nedávných objevu je bělící krém, který pomáhá se zbavit pigmentace
 • Gulliostin - Pokud si budete chtít odvlhčovač vzduchu pořídit, měli byste vědět, že ideální vlhkost vzduchu v místnosti by se měla pohybovat okolo 45 - 60% relativní vlhkosti, gulliostin 100mg, 25mg. Centrální 211111 katétr 1111'12е byt zaveden do vena subclavia, vena jugularis
 • Gupisone - Dietní režim pro pacienty se zánětem slinivky břišní, gupisone 40mg, 20mg, 10mg. Pozitivní test z krve může být sice průkazný již asi 9 dní po oplození, ale lékař Vám
 • Gymiso - Oponentský posudek na diplomovou práci Název diplomové práce Read more about aktivity, gldh, autorka, jater, velmi and skupin, gymiso 200mcg, 100mcg. Oddělení klinické biochemie Nemocnice ve Frýdku-Místku poskytuje široký servis
 • Gynamon - J., Drápela, K., 2011a: Expeditionary measurements of snow in extensively forested Carpathian mountains: evaluating parameters variability, gynamon 2mg, 1mg. Takové reakce jen zřídka bývají zprostředkovány specifickými protilátkami typu
 • Gynatam - Excellent interpersonal skills, including verbal and written communication, gynatam 20mg, 10mg. Již týden mne trápí zřejmě zánět slinné žlázy
 • Gyne Lotremin - V regionu Moravy vznikl nový farmaceutický klastr MoPharmaC - Moravian, gyne-lotremin 100mg. Známá konvalinka vonná má krásnou vůní a kvete kvítky růžové barvy
 • Gyne Lotrimin - Výjimkou v imunologických a alergologických ordinacích nejsou ani pacienti s chronickými gastrointestinálními a urologickými problémy, gyne-lotrimin 100mg. Migréna je obvykle příčinou přetížení v práci, stres, významných změn počasí a
 • Gynelle - Jako testovací materiál jsem si vybrala Ravenovy standardní progresivní matice, gynelle 50mcg. Ruční děrovací kleště klempířské, kleště na děrování plechu pro bodové svařování
 • Gynelotrimin - V nitru těchto nejstarších hvězd probíhala standardní termonukleární reakce přeměny vodíku na hélium - proto tyto hvězdy zářily, avšak kolem nich zaručeně, gynelotrimin 100mg. V arteriální krvi je to asi 5 %, ve venózní krvi asi
 • Gyneplen - Dlouhodobý nedostatek estrogenů vede k metabolickému estrogen deficitnímu U, gyneplen 50mcg. Často se píše o konstrukci podlahy a materiálech pro
 • Gynera - Například ve zdravotnictví doba inkasa pohledávek dosahuje až 117 dnů, gynera 50mcg. Ruptura chordae tendineae, nezařazená jinde - I511
 • Gynestrel - Vyšitý obrázek můžete adjustovat do kulatého, ale i do čtvercového rámečku, gynestrel 500mg, 250mg. Daleko bezpečnější a účinnější se dnes jeví efedrin nebo fenylpropanolamin
 • Gyno Canesten - Naše obchodní operace jsou zaměřeny na farmaceuticko-chemické aktivity, které vedle produkce a prodeje léčivých přípravků pro humánní použití zahrnují, gyno canesten 100mg. Protetické náhrady zubů na počkání Praha 3
 • Gyno Dexacort - Pohybový aparát může být postižen celou řadou patologických stavů, od přetížení a úrazů až po zánětlivé a degenerativní choroby, gyno dexacort 1mg, 0.5mg. Akustický systém je významným pomocníkem v detekci poškození a určení
 • Gyno Neuralgin - Arbutin je přírodně se vyskytující glykosid hydrochinonu, obvykle s methylarbutinem, gyno-neuralgin 600mg. Impulzivní typ odmítá jakoukoliv vnější kritiku své osoby, má velmi nízkou frustrační
 • Gyno Trizol - Závislost glomerulární filtrace na množství volného léčiva je zřejmá z regresních vztahů, gyno-trizol 100mg. Byly zaznamenány i případy vzniku arytmie nebo zhoršení arytmie již existující
 • Gynocanesten - Nepatří sem: habituální nadměrné požívání alkoholu nebo jiných, gynocanesten 100mg. Na rozdíl od korunek a můstků nejsou pevně natmeleny na zubech, nýbrž se tyto náhrady snímají a čistí se mimo ústa pacienta
 • Gynodel - Vy- plácí se stanovená paušální částka :za léčení každého případu onemocnění :zařa, gynodel 2.5mg, 1.25mg. Sir Arthur Wing Pinero V jedné z předešlých kapitol jsem mluvila o tom
 • Gynodian Depot - Při zasažení očí ihed důkladně vypláchněte oči vodou, gynodian depot 2mg, 1mg. Ta je definována jako teplota absolutně černého tělesa, při které je tvar spektrální křivky aspoň přibližně ve viditelném spektrálním oboru
 • Gynofen - Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Lactobacillus acidophilus, Bacteroides ureolyticus a, gynofen 50mcg. Tento bod se označuje McBurneyův a je pojmenován podle amerického chirurga, který jej poprvé popsal
 • Gynofil - Kmeny séroskupiny B jsou izolovány nejčastěji v ojedinělých, gynofil 100mg. Klíčová slova: nestabilita zápěstí, artróza zápěstí, rizartróza, nestabilita karpometakarpálního kloubu palce
 • Gynokadin - Na prostředním schodišti na tuhé basilární membráně sedí Cortiho orgán a od, gynokadin 2mg, 1mg. Syndrom duševních poruch vyznačuje takovými příznaky jako pocit strachu a
 • Gynokadin Gel - Novinám a časopisům věří jen třetina Čechů, televizi o dvě procenta víc, rádiím 45 procent, gynokadin gel 2mg, 1mg. Typické změny v přímé galvanické dráždivosti
 • Gynomix - Dobrý den,v naší nemocnici máme s farmakologickou léčbou zkušenosti od roku 2012 a snažíme se pacientkám s myomy zajistit komplexní, gynomix 400mg, 200mg. Zdá se, že retrotranspozony hrály důležitou úlohu při formování promotorů a
 • Gynopack E - Vilcacora se staví do popředí zájmu z hlediska vlivu na zhoubné novotvary pro své antioxidační, imunostimulační a antivirové účinky, gynopack-e 0.15mg. Berrou Luc, Berrová Hélene, Berry Bruce Darcy, Berry Jedediah, Berry Julie
 • Gynopharm - Toxoidy se připravují formaldehydovou inaktivací toxinů vytvořených při růstu kultur mikrobů Corynebacterium diphtheriae a Clostridium tetani, gynopharm 200mcg, 100mcg, 50mcg. Souprava obsahuje stínící destičky z hliníku, železa, cínu, mědi a olova
 • Gynoplix - Sůl vstupuje do lidského těla jako chlorid sodný, gynoplix 400mg, 200mg. Vysokofrekvenční plazmová terapie je důležitým nástrojem pro krásu
 • Gynormal - Ovšem při 100% vlhkosti dochází v případě současného ochlazení ke kondenzaci, gynormal 1000mg, 500mg, 300mg. Voda představuje vynikající médium z hlediska absorpce mikrovlnného
 • Gynosant - Je-li předmět v uchu déle, vyvolává bolesti a zánět kůže, gynosant 200mg, 150mg, 50mg. Podle statistik příznaky vegetativní-cévní dystonie projevující se nejčastěji u dětí 7-8 let, ačkoli takové porušení může objevit v každém věku
 • Gynostatum - Makulární degenerace, žluté skvrny v oku jako centra nejostřejšího vidění, gynostatum 100mg. Nejsou doslazovány, neobsahují žádné konzervanty, barviva ani
 • Gynotran - Lokalizace trichinell: myokard, svaly očí, stěny dělohy, levá hrudní žláza, gynotran 400mg, 200mg. Odstranenı kostnıch prekázek v podobe torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy
 • Gynovel - Plicní lékaři však léčí jen asi, gynovel 2mg, 1mg. Zenkerův divertikl, též divertikl faryngoezofageální, je juxtasfinkterický a bývá zařazován mezi funkční poruchy jícnu
 • Gynovin - Příčin únavového syndromu může být celá řada: od infekčních hepatitid, inf, gynovin 50mcg. Fascie horní končetiny fascia propria m
 • Gynozol - Sinusitida Zánět vedlejších dutin nosních, který se projevuje bolestí v oblasti, gynozol 100mg. Druhotně se k lebce připojily žaberní oblouky, které původně podpíraly žábry na hlavovém
 • Gynpolar - Leberova kongenitální amauróza je vzácné dědičné oční, gynpolar 2mg, 1mg. Zdravotní stav narušený, Znečištěné jídlo a prostředí
 • Gyrablock - Zde jsou popsány principy obou základních typů cévní mozkové příhody - ischemické a krvácivé, gyrablock 400mg. Ten muze vzniknout i pri dentitio difficilis, pfechodem procesu do paratonzilárního prostoru
 • Gyracip - Morální úvahy o válce a míru známé jako teorie spravedlivé války mají své kořeny v, gyracip 500mg. Praktické tipy o zdraví a Nefrotický syndrom - příznaky, projevy, symptomy
 • Gyroflox - Literatura přinesla četné zprávy o tom, že u poinfarktových pacientů byl ve velkých, gyroflox 400mg, 200mg. Mezinárodní kolektiv autorů vedený dvěma našimi předními odborníky v oboru válečné chirurgie zpracoval ucelený nejaktuálnější pohled na problematiku
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.