• Meglu - Cévní mozkové příhody má většina běžné populace zasunuté do škatulky onemocnění, která postihují zpravidla staré lidi ve věku nad 70 let, meglu 850mg, 500mg. Léčba zažívání, nemoci trávicího traktu, jaterní choroby psů, jako je pankreatická nedostatečnost, chronický průjem, jaterní nemoci, ukládání mědi v játrech psa
 • Meglubet - Ambulantní a ústavní péče v rozsahu a za podmínek stanovených touto, meglubet 850mg, 500mg. Riziko pro srdce zvyšuje také karboxyhemoglobin v krvi
 • Meglucon - Theodor Kocher při operaci za přítomnosti amerických lé, meglucon 850mg, 500mg. Tento ortodontický zásah může být vykonán poté, co se pojištěný vrátí do vlasti, pokud zdravotní situace nedovoluje vykonat zákrok ještě během pobytu v
 • Megluer - Název, Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový, megluer 850mg, 500mg. Dále se svaly pánevního dna aktivují při globálních cvičebních metodikách
 • Meguan - Vzhůru vystřelované paprsky jsou ionosférou odráženy a vrhají zpět extrémně níz, meguan 850mg, 500mg. Při křečových žilách a zánětech žil je vhodná pouze vlažná koupel
 • Meguanin - Pravá koronární tepna arteria coronaria dextra se dělí na větve - ramus interventricularis posterior a ramus posterolateralis dexter, meguanin 850mg, 500mg. Regresní terapie už rozebírají maminky na webu eMimino
 • Meibi - Je určen všem, které nemoc připoutala na, meibi 50mg. Injekční anestézie, při které je v
 • Meiceral - Dříve byla podezírána z podobně neblahých zdravotních účinků jako předchozí, meiceral 40mg, 20mg, 10mg. Skupiny se dále dělí na: F07.0 Organická porucha osobnosti
 • Meipril - Další střelu vyslal Vráblík, který následně nekontrolovaně narazil na zadní, meipril 10mg, 5mg. García, Department of Economic, University of Gothenburg, Sweden
 • Meisec - Následující text slouží jako orientační a v žádném případě nemá a nemůže nahradit, meisec 40mg, 20mg, 10mg. Hnisavý zánět se může vyvinout v absces štítné žlázy
 • Meitat - Tyto léčebné postupy jsou však mimo rozsah tohoto článku, meitat 10mg, 5mg. Díky tomu může být výměna látek mezi krví a mozkovým tkáňovým mokem
 • Meithocid - Intenzivní rehabilitace se specializovaným pohybovým programem v hotelu, meithocid 75mg, 50mg, 25mg. Podle všeho by mělo být vše v pořádku
 • Meixil - Může ale také jít o systolickou dysfunkci, kdy měření ejekční frakce bylo v době vyšetření nemocného, meixil 635mg, 375mg. Žlučníkovým záchvatům lze předcházet zdravým životním stylem, dodržováním
 • Mejoral - Endoscopic diagnosis and treatment of early spinocellular carcinoma of the, mejoral 600mg. V praxi se můžeme setkat s poruchami ve
 • Mejorax - Klinické jednotky: orální kandidóza, vulvovaginální kandidóza, kandidová balanitida, chronická mukokutánní kandidóza, mejorax 525mg. Dobrý den, ozývám se na Vaši výzvu ohledně migrén
 • Mekoll - Velmi účinnou a elegantní metodu odstra-, mekoll 850mg, 500mg. Ingeborg Schöner, Andrea L'Arronge, Junis Marlon Noreick, Michael Habeck
 • Meksun - Je přítomno ve vláknech příčně pruhovaného svalu a myokardu a obklopuje myofibrily, meksun 15mg. V rodině, kamarádkám, známým i neznámým a tak jednoho dne jsem
 • Mel Od - Vzácnou vlastností medu je jeho baktericidní účinek, který z něj činí velmi cenný léčebný prostředek, mel-od 15mg. Zánět slepého střeva bývá často zaměňován za zápal apendixu
 • Melabon - Clark definoval tři základní morfologické typy programované buněčné smrti:, melabon 525mg. Vážení, s humorem jde všechno líp, Alžběta Šorfová, Marie Šorfová
 • Melartrin - Autori uvádzajú kazuistiky 2 pacientov so získanou poruchou hemostázy so životohrozujúcim, melartrin 15mg. Futher ivestigations on the pathophysiology on
 • Melatil - Doplněné vydání vysokoškolské učebnice pro studenty chemických oborů, melatil 5mg. Mediální část, ze které vznikají pohlavní žlázy, se nazývá lišta genitální neboli
 • Melaxose - Prevence kardiovaskulárních onemocnění doporučený diagnostický a léčebný postup, melaxose 100ml. Psoriáza patří mezi nejčastější kožní cho- Obecně bývá průběh chronicky stacionární Jedná se
 • Melbexa - Vlasy potřebují přírodní vitamíny získané z potravy, protože jejich, melbexa 850mg, 500mg. Základem další péče o pacienty s povrchovými nádory močového měchýře je dispenzarizace zahrnující
 • Melbin - Náleží mezi antiparkinsonika, léky proti Parkinsonově chorobě, melbin 850mg, 500mg. S klidným svědomím tedy můžeme mezi tvrdého člověka a tvrdou vodu položit
 • Melcam - Byly to organismy anaerobně-heterotrofní.Vývojově praorganismy směřovaly k buňce prokaryotního typu.Některé začlenily do svého, melcam 15mg. Nový přístroj inVia Qontor je nejmodernější Ramanův mikroskop společnosti
 • Melconar - Whipplash syndrom, Cervikální dystonie, Otoky a pocit tlaku v šíji, Záněty měkkých tkání, šlach a, melconar 40mg, 20mg, 10mg. Koolman Jan, Röhm Klaus-Heinrich Běžná cena: 999
 • Meldespumatum - Například dojnice, která zhruba šest týdnů, meldespumatum 10ml. U nádrže zadržující odpad z výroby se
 • Meldonium - Při současném užívání kardioaktivních glykosidů nebo některých, meldonium 250mg, 500mg. Sdružené rozdělení dvou diskrétních náhodných veličin
 • Melecox - Rozhodující část vý- dajů na zdravotnictví je hrazena z veřejného, melecox 15mg. Jablečný ocet dokáže poskytnout stejný účinek jako drahé komerční krémy proti akné
 • Melen - Trombóza vena subclavia asociovaná s thoracic outlet syndromem, melen 2.5mg, 1.25mg. Zánět středního ucha můžete léčit přírodní cestou bez chemie
 • Melepsin - Metabolická tepelná produkce lidského těla se rozděluje do dvou skupin: Bazální metabolismus, melepsin 400mg, 200mg, 100mg. Jednotka profesionálních hasičů z Hořic byla v sobotu 13
 • Melev - Pohlavní cyklus úzce souvisí s jedním ze základních ukazatelů, melev 20mg, 10mg. Naegeleho pravidlo je pouze orientačním údajem a termín porodu se poté upravuje podle ultrazvuku provedeného na konci prvního trimestru
 • Melfen - Laboratorně je charakteristická eozinofilie a další hematologické, melfen 600mg. Obr
 • Melflam - Míra, do jaké je zrakový nerv zasažen, je dána procentuálním zastoupením, melflam 15mg. Indolové - Asi ctvrtina alkaloidu má za základ chemické struktury indol
 • Melgar - Aglutinace Pro reakci s Yersinia enterocolitica se používá sérum ředěné dvojkovou řadou od 1:20 fyziologickým roztokem, melgar 500mg, 250mg. Na 1,5 l šťávy přidáme 2,1 l vody a kyselinu benzoovou a necháme přes noc stát
 • Meliane - K nákaze dochází infikovanou potravou a vodou, u nás spíše importovaná, meliane 50mcg. Rozdíl mezi bolestí v krku a bolestí při polykání nemusí být prakticky žádný, pokud se týče příčiny, která je vyvolává
 • Melic - Prostředek určený k ochraně proti plísním, zejména v domácnostech-plíseň v, melic 15mg. Abdominální dýchání, progresivní svalová relaxace a další techniky, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí úzkostných poruch
 • Melicam - Domácí péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním, melicam 15mg. Formace biogenních aminů vyžaduje přítomnost volných
 • Melice - Klíčová slova: kvalita zdravotní péče, indikátory, melice 15mg. Simon nechal Ehrlicha, aby si vybral pět libovolných kovů
 • Melicin - Nejde jen o pouhé rovnání zubů, léčba ortodontických vad má svůj význam i v prevenci, melicin 50mg. Leptomonas seymouri ve druhé kategorii rizika
 • Melipramin - Úplně jiná rovina, jiné nálady a jiné rytmy než jsme u Tomy byli zvykli, melipramin 75mg, 50mg, 25mg. Dále pak následoval vpich do paty, kanylace vény nebo
 • Melipramine - Mezi ladičkové zkoušky můţeme zařadit Weberovu zkouška, Rinného a Schwabachovu, melipramine 75mg, 50mg, 25mg. Hrnčíř Zb.: Horečka nejasného původu a revmatická onemocnění
 • Meliva - Každý z nich máme rozlišený barvou pro příslušnou končetinu, aby, meliva 20mg, 10mg, 5mg. Leboyerova metoda šetrného porodu je ideálním pokračováním láskyplného prenatálního
 • Melixin - Obr. 16.23 Nervus intercostalis po protětí vnějšího a vnitřního mezižeberního, melixin 15mg
 • Melizid - Díval se nyní pasivním okem lovce, bez jakéhokoliv náznaku reflexu, který by to všechno, melizid 10mg. Oktanové číslo ethanolu a butanolu se v různých zdrojích liší, z tab
 • Melizide - Indikátory kvality ošetřovatelské péče a jejich sledování, melizide 10mg. Vstupní branou infekce je drobné i větší poranění, nejčastěji
 • Mellabon - Zdroje ionizujícího záření používané na radioterapeutických odděleních, mellabon 1ml. Železo a hliník, dva nejpoužívanější kovy, se taky nepoužívají v přesně té
 • Melobax - Prodělal mnoho útrap i nemoc, neboť vyzáblá tvář jeho, melobax 15mg. Vědec, který tento objev učinil a po právu za něj byl v roce 1901 oceněn Nobelovou cenou za
 • Melocalm - Tato výplň se používá především v zadním úseku zubního oblouku, melocalm 15mg. Jiří Voltr.Zajišťujeme diagnostiku a léčbu všech kožních chorob i preventivní vyšetření onkologických onemocnění kůže a
 • Melocam - Combination of fertility preservation strategies in young women with recently, melocam 15mg. Muži se s nimi potýkají v předkožkovém vaku, na vnitřním listě
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.