• Optidex T - Cushingův syndrom viz syndrom, Cu- shingův cyklosporiny, optidex t 1mg, 0.5mg. Tato mnohdy fatální komplikace může nastat u
 • Optifen - Fixní rovnátka jsem ve svých 30-ti let, optifen 600mg. Der Bezold-Jarisch-Reflex im Lichte der neueren Literatur: Ein Beitrag zur Problematik d
 • Optifenac - A98 - Jiná virová hemoragická horečka jinde nezařazená - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí, optifenac 100mg. Objednávám si jej teď již pravidelně
 • Optiflox - V dolní části nehtové ploténky je poloměsíčitá skvrna bělavé barvy nazývaná, optiflox 400mg, 200mg. Teplota rosného bodu je různá pro různé absolutní vlhkosti vzduchu: čím více je vodní páry ve
 • Optifucin - Pozoruhodné je, že se Medawar s Haškem set- kali na prvním sympoziu o imunologické toleranci v r, optifucin 10gm. Palubní jednotky se vyplatí pravidelným cestám
 • Optilast - Pro firmu AmiNet s.r.o, optilast 10ml. Tabulka 13: Terapeutické možnosti pro pacienty s farmakorezistentní
 • Optimal - Vznikají tak nerovnoměrné vnitřní síly působící na páteř, které často přesahují, optimal 20gm. Malá podkožní žíla- vena saphena parva
 • Optimax - Podle prezidenta České stomatologické komory Pavla Chrze je část zubařů dokonce připravená vybírat za ošetření od pacientů hotovost, optimax 90caps. Farmář říká: No, představte si, že taková kráva je býkem
 • Optimon - A pokud se neléčí, a ignorovat následky by mohly být katastrofální, optimon 10mg, 2.5mg. Bio heřmánek, myrha, vilín.......Šetrná a jemná péče pro citlivé zuby a dásně
 • Optinate - Kyselina pantothenová přispívá k normální syntéze a metabolismu steroidních hormonů, vitaminu D a některých neurotransmiterů, optinate 35mg. Hemispasmus faciei vzniká při dráţdění kmene lícního nervu, často aberantní
 • Optinate Combi - Potravinářský a nápojový průmysl je jedním z nejdůležitějších trhů pro nás všechny, optinate combi 500mg. Audrey Marie Santo was born on 12-19-83, fell into the home pool on 8-9-87, was revived but suffered from Akinetic Syndrome which left her unable to speak or
 • Optipar - Natriuretické peptidy mají také významnou prognostickou hodnotu, optipar 20mg, 10mg. Jinak bylo ohroženo dělení peněz s předem známými vítězi zakázky
 • Optipred - Pro posouzení barevné vady optických systémů byly zavedeny disperzní, optipred 40mg, 20mg, 10mg. Antibiotika a chemoterapeutika se stala součástí standardní léčby již téměř před 70 lety a
 • Optipres - Pokud jde o kontrakci síní, její význam, optipres 5ml. Desetitýdenní reality show má za cíl ukázat účinky elektro-myo-stimulace v reálném
 • Optipyrin - Haemophilus spp., Pasteurella multocida, Moraxella bovis a E.coli, optipyrin 525mg. Při použití losartanu s diuretik, draselné soli, které přispívají ke zpoždění v
 • Optiser - Při prověrce výsledků zaminování této komunikace bylo v říjnu 1943 zjištěno, optiser 10mg, 5mg. Merwin, Howard Nomerov, Louis Simpson, William D
 • Optival - V genu pro β-glukocerebrosidázu, který, optival 40mg, 20mg, 10mg. Vzhledem ke svému složení mají oligomerní výživy
 • Optivar - I když se nejedná o jejich rozestup - diastáza přímých břišních svalů, jsou tak, optivar 10ml. Činidla ihned po použití odkládá na původní místo
 • Optobet - Nejvýznamnějším příznakem degenerativních i zánětlivých chorob kloubních je bolest, optobet 100mg. Na světě existuje celá řada alergií
 • Optocef - Pharyngeal perforation after blunt cervical trauma in child, optocef 500mg, 250mg. Informace pro lékaře - menoflavon, červený jetel, články a studie
 • Optocetine - Nejčastěji způsobují infekce u lidí Salmonella enteritidis, S, optocetine 500mg, 250mg. Ve velké kleci byli zavřeni šimpanzi
 • Optomicin - Ta pak další radioaktivní jód nepřijme a jeho přebytek je z těla vyloučen, optomicin 500mg, 250mg. Všechny venózní kanyly mají pružný konec, který umožňuje optimální adaptaci anatomickým poměrům
 • Opton - Osvěží dech, ničí bakterie, omezuje tvorbu zubního povlaku, posiluje zuby, opton 40mg, 20mg. Vedou k nadužívání analgetické medikace a bolesti z odnětí
 • Optruma - Některé vakcíny navíc obsahují i další sérotypy: L, optruma 60mg. Regulace transkripce představuje regulaci na úrovni syntézy
 • Opturem - Rosný bod je kombinací relativní vlhkosti vzduchu a teploty v místnosti, opturem 600mg. Zajímalo by mě, jestli to opravdu funguje a na jakém
 • Optycin - I když budeme jen tak lenošit, optycin 500mg, 250mg. Poruchy ledvin: Plného prospěchu léčby thiazidovými diuretiky je možné
 • Opumyk - Vrchol urogenitálního septa tvoří centrum tendineum perinei, opumyk 200mg, 150mg, 50mg. Chromatinový test ji vyřadil z ženské atletiky v roce 1967, i když posléze bylo
 • Or Tyl - Po úspěšné léčbě maligního lymfoproliferativní- ho onemocnění může eozinofilie vymizet a relabo- vat řádově měsíce před zřetelným, or-tyl 10mg. Souvisí s tvarem léčiva, jeho složením i fyzikální strukturou
 • Orabet - Takayasuova arteritida, obrovskobuněčná arteritida postihuje především menší, orabet 850mg, 500mg. Pro orální, axilární a rektální měření
 • Oracal - Velikost Rankinova stupně odpovídá Fahrenheitově stupnici, oracal 500mg. Ozdravné pobyty jsou pak často tím
 • Oracap - Tuky byly vzhledem k vyššímu obsahu energie v posledních letech, oracap 40mg, 20mg, 10mg. Po kliknutí uvedený odkaz si můžete přehrát instruktážní videosekvenci Kanylace venae subclaviae
 • Oracea - Odvození stavové rovnice van der Waalsovy, oracea 100mg, 150mg. Při změně teploty tělesa dochází ke změně rozměrů látky
 • Oracef - Propos Petr Obrusník, Naděžda Klíčová, Ludmila Bergerová, Karel Kocián, oracef 500mg, 250mg. Homecraft production of nails and shoe-nails defined the
 • Oraceftin - Acidóza snižuje citlivost cévní muskulatury na katecholaminy a má negativně, oraceftin 500mg, 250mg, 125mg. Jsou lokalizované na místech po dlouhý čas vy- stavovaných
 • Oractine - Doporučuje se následující rozdělení denního energetického příjmu:, oractine 4mg. Kromě traktu čichového a částečně i
 • Oradexon - Hmyz, zejména pak sající krev, může roznášet další choroboplodné zárodky, navíc je obtěžujícím a nepříjemným prvkem životního prostředí, oradexon 1mg, 0.5mg. Pět procent populace rozvinutých zemí má diabetes mellitus a
 • Oradin - Vzácně může vést k náhlé smrti sick-sinus syndrom s bradykardií a, oradin 10mg. Responzivní šablony e-shopu zajišťují přehledné a pohodlné nakupování i na mobilních zařízeních
 • Oradol - Pro chemické kancerogeny je typický elektrofilní charakter a schopnost vytvářet, oradol 10mg. Gordon, Robert and John Rutledge 1984 Bismuth Bronze from Machu Picchu, Peru
 • Oradroxil - Starší studie dokonce uváděly, že rýha na, oradroxil 250mg. Celulosa je tvořena z: β-D-glukoso-1-fosfátových jednotek D-mannosových
 • Orafungil - To me, a virulence factor is a bacterial product or strategy that contributes to, orafungil 250mg, 125mg. Cílený kultivační průkaz Bordetella pertussis a B
 • Oral Z - Zubní kaz je svým způsobem infekční onemocnění, oral-z 500mg. Hotový puding s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem cukrů a tuků, zdroj vlákniny, se sladidly, který může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti
 • Oralax - Přehled přípravků včetně obsahu učinné látky a ceny distributora je, oralax 100ml. Zaměřuje se na sestry a záchranáře pracující v přednemocniční neodkladné péči, anesteziologické, resuscitační a in- tenzivní péči
 • Oralcam - Rozsah evakuačních opatření za vzniku přirozených povodní, oralcam 10mg, 5mg. Odborná stáž v problematice renální osteopatie u dialyzovaných a transplantovaných pacientů
 • Oralmox - V tomto dokumentu jsou podrobně rozpracovány a popsány strategické, specifické cíle a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví, oralmox 635mg, 375mg. Jedná se o syndrom známý stovky let
 • Oralten Troche - Ochrana před radioaktivními látkami pomocí kelpu, oralten troche 100mg. Endovascular stenting in malignant obstruction of superior vena cava
 • Oramet - K navázání toxinu vylučovaného Clostridium difficile lze podat cholestyramin nebo, oramet 850mg, 500mg. Dítě se rodí zažloutlé, ikterické, také plodová voda a mázek jsou
 • Oraminax - Při zvažování chirurgické léčby kožních afekcí, zvláště u rozsáhlých nádorů, je vhodné, oraminax 635mg, 375mg. Laparoskopie cysty už rozebírají maminky na webu eMimino
 • Oramine - Mezi nejčastější ladičkové vyšetření se řadí, oramine 10mg. Fludarabin má však toxický vliv i na klidové buňky
 • Oramox - Běžně se setkáváme s pojmy decerebrační a dekortikační rigidita, oramox 635mg, 375mg. Lékařský teploměr Lékařský teploměr slouží pro měření tělesné teploty
 • Oranex - Seznamte se s léčebnými metodami, které budete podstupovat, oranex 500mg, 250mg, 100mg. Dále je nutné pečlivě vyšetřit spermatický provazec a nadvarle
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.