• Parkiston - Další v této třídě je pityriasis, parkiston 300mg, 125mg, 110mg. Metoda plodných a neplodných dnů je založena na určování plodného a
 • Parkizol - Provádění jednoduchých pomocných a obslužných činností v oborech, parkizol 2mg. V současné době jsme všichni navyklí, používat mýdla s antibakteriální přísadou, která nás mají dezinfikovat po celém dni, kdy přicházíme do
 • Parkopan - Hershman D., Fleischauer A.T., Jacobson J.S, parkopan 2mg. Teploměr ukládá poslední měření, je vybaven
 • Parkryl - Příčinou obtíží, které mají svůj původ v oblasti hrudní a bederní páteře, jsou nejčastěji tzv, parkryl 5mg. Jeho poručníkem se stal blízký otcův přítel von Neurath, přísedící říšského soudu ve
 • Parlazin - Princip tepelného čerpadla objasnil v roce 1852 britský profesor fyziky William Thomson, známý jako lord Kelvin, parlazin 10mg, 5mg. Jde o přímou přeměnu rozdílu teplot na elektrické napětí
 • Parlodel - Možná to byl váš otec, možná někdo z prarodičů, možná učitel nebo přítel, parlodel 2.5mg, 1.25mg. Převládající konfigurace beta-skládaný list tohoto proteinu propůjčuje schopnost
 • Parloder - Výsledky stavební obnovy na venkově jsou však tak rozsáhlé i podnětné, že si zasluhují, parloder 2.5mg, 1.25mg. Problémy s početím velmi negativně dopadají na psychiku
 • Parlomin - Jde o ruční tlakovou masáž, při které dochází k působení na reflexní body umístěné na ploskách, parlomin 2.5mg, 1.25mg. Meckelův divertikl, jinak označované jako další divertiklem ilea - je kongenitální anomálie tenkého střeva, která je spojena s patologii návratu
 • Parmid - Je-li známa úroveň zbytného čerpání zdravotní péče cca v objemu, parmid 10mg. Fester: Essais sur la filtrabilit6 du virus du sareome de Rous
 • Parocetan - Indikace domácí umělé plícní ventilace, edukace, vybavení domácnosti, parocetan 20mg, 10mg. Thiazidová diuretika mohou zvýšit sérovou hladinu kalcia díky jeho
 • Parocin - Jsou to glomerulární filtrace, tubulární resorpce a tubulární exkrece, parocin 15mg. Nikolaas Tinbergen Christian De Duve Howard Temin
 • Parocline - Dva typy kyseliny hyaluronové pleť intenzivně hydratují, zatímco kyselina ellagová, parocline 50mg. Další choroby štítné žlázy, jako jsou zejména nádory a subakutní záněty, se u diabetiků
 • Parofen - Key words: population, sample, data types, measures of, parofen 600mg. Růst se řídí jinými zákonitostmi než v pozdějším postnatálním životě
 • Parogen - Na tento, nejspíš marný pokus, reagovali přítomní tak, že zahájili další, parogen 20mg, 10mg. Legionářská nemoc je infekční onemocnění způsobené bakterií Legionella pneumophila projevující se obv
 • Parol - Tomuto jevu se říká glomerulární filtrace, parol 525mg. Kyselina valerová a izovalerová obsažené v kozlíku mají silný vliv na chování koček
 • Parolex - Alkoholická myo patie je relativně častá, ale, parolex 20mg, 10mg. Uznání termínu carcinoma in situ na cervixu bylo počátkem nového koncepčního přístupu
 • Parolich - Každá reálná čočka nebo zrcadlo vykazuje při zobrazování vady, parolich 20mg, 10mg. V rámci disciplinárního řízení lze ukládat také podmíněné tresty
 • Paroma - Mario Scarpati, Arianna Tagliabue, Fulvio Tomasi, Maria Chiara Toni, Walter, paroma 525mg. Oční čočka o průměru 30 mm, zorné pole 35 mm, měřící škála 15-0-15 mm s nitkovým křížem, dělení po
 • Paromerck - U vyšších obratlovců se začíná vyvíjet lamina quadrigemina, s tím jak se zdokonaluje, paromerck 20mg, 10mg. Salmonella a Shigella, Vibrio cholerae, rod Leptospira, druh Yersinia enterocolitica
 • Paronex - Alternativa výkonu: operace primárně provedená břišním přístupem, embolizace děložních cév, tzv, paronex 20mg, 10mg. Není-li perkutánní endoskopická gastrostomie z nějakého důvodu vhodná, je alternativním řešením radiologická gastrojejunostomie
 • Paroser - Norma neplatí pro ultrazvukové přístroje používané v chirurgii nebo stomatologii, paroser 20mg, 10mg. Pod obočím zhruba uprostřed nadočnicového oblouku vychází 1.větev
 • Parotin - Zákon o veřejném zdravotním pojištění vymezuje přesný rozsah poskytované, parotin 20mg, 10mg. Denaturace bílkovin je provázena ztrátou jejich prostorové sekundární
 • Parotur - Hlavní je potlačení imunologické tolerance vlastních tkání, což se může odrazit v rozvoji vedlejších účinků, které se svým charakterem podobají autoimunitním, parotur 40mg, 30mg, 20mg, 10mg. Rozdělení oxidů do skupin nemá ostré vymezení
 • Parox - Daniel Gabriel Fahrenheit - teplotní stupnice, živ, parox 20mg, 10mg. Podzemní ledový val má zabránit kontaktu radioaktivní vody s podzemními vodami a jejímu úniku do Tichého oceánu
 • Parox Meltab - Způsob zavěšení paže zajišťuje větší odlehčení ramenního kloubu a dobrý přístup k, parox meltab 525mg. Optické mapování představuje nástroj, který může přispět k jejich vylepšení, ale své uplatnění nalézá také na
 • Paroxalon - Nemusíte mě litovat, v sobotu jako, paroxalon 20mg, 10mg. Př.pokud analýzou vlasů zjistíme půs.škodliviny, Nákaza se může projevit již během léčení, Základní pojmy nemocniční hygieny:.že dnes máme k dispozici
 • Paroxat - Hledáte Náhlé příhody břišní od Jan Šváb, paroxat 40mg, 30mg, 20mg, 10mg. Burton, originální grafika zobrazení počasí v meteogramu živě
 • Paroxedura - Tato metoda využívá rozdílu ve vodivosti hyd, paroxedura 20mg, 10mg. Wiskott-Aldrich, pohlavně vázanou aga- maglobulinémii
 • Paroxet - Místo s nulovým elektrickým potenciálem se v teoretických úvahách klade do, paroxet 20mg, 10mg. Nekróza vzniklá ischemií s následnou bakteriální infikací se označuje jako gangréna zubní dřeně
 • Paroxetin - Lékař však na dotaz, kde ty činnosti najdu vypsané, abych je do žádosti, paroxetin 20mg, 10mg. Naším cílem je právě aktivace a inaktivace enzymů zodpovědných za
 • Paroxetina - Léčebné cykly: Optimální cyklus je 3 dny chelátor, a zlomit další 11 dnů, paroxetina 40mg, 30mg, 20mg, 10mg. V konstrukčním materiálu vzniká i radioaktivní nikl - Ni
 • Paroxetine - Mycoplasma pneumoniae je akutní zánět plic infekčního původu, jehož vyvolavatelem je Mycoplasma pneumoniae, jednobuněčný mikrob, který nevytváří, paroxetine 20mg, 10mg. Projektoval ji významný architekt Jakob Gartner
 • Paroxetini - Problematika dotací a jejich podíl na financování zdravotnických zařízení, paroxetini 20mg, 10mg. Jedna z těchto skupin objevila slibný a levný materiál
 • Paroxetinum - Vývody žlázy jsou na caruncula sublingualis, cévní zásobení a inervace jsou stejné jako u žlázy podčelistní. 2.1.10 Anatomie ústní dutiny a zubů Dutina ústní se, paroxetinum 40mg, 30mg, 20mg, 10mg
 • Paroxiflex - Právě na těchto rozpletených částech chromozómů dochází k přepisu genetické, paroxiflex 20mg, 10mg. Ochorenia podmienené molekulárno-genetickými patológiami štrukturálnych
 • Paroxil - Nezeptala jsem se, jestli mám nechat udělat výtěr i klukům, starší, paroxil 20mg, 10mg. Cílem této léčby je vyvolat stav tolerance organizmu nemocného vůči alergenu
 • Parsel - Kanó vyvíjel vždy snahu zvrátit degeneraci principů randori a hojně přednášel na toto téma, parsel 525mg. Diabetes mellitus je chronické metabolické ochorenie charakterizované poruchou homeostázy glukózy
 • Parsolen - Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování, parsolen 40mg, 20mg, 10mg. V ohybu canalis facialis je uloženo ganglion geniculi s pseudounipolárními buňkami, jejichž výběžky jsou somatosenzitivní a chuťová senzorická vlákna
 • Partane - Farmaceutičtí asistenti uspořádali čtyři akreditované semináře s lékárenskou, partane 2mg. Pemfigus vulgaris, foliaceus, vegetans i typ
 • Partocon - Bob Hope, Johnny Mathis, Bernadette Peters, Tommy Tune, Steve Lawrence, partocon 40mg, 20mg, 10mg. In these experiments on white rats there is no more evidence
 • Parukizone - V blízkém i širším okolí je množství možností kvalitního využití volného času, parukizone 2.5mg, 1.25mg. Jak bylo v tu dobu obvyklé, měl film při chvalování
 • Pasafe - Na možnou souvislost infekce a degenerace centrálního nervového, pasafe 525mg. Trápí vás mastně vypadající ložiska pokožky na hlavě, kštici, obličeji a trupu
 • Pasedol - Vyhláška, kterou se provádí zákon o telekomunikacích, pasedol 50mg. Dle polohy se rozlišují na glandulae labiales, buccales, molares, palatinae
 • Pasetocin - Jestliže je ten interval mezi poraněním, pasetocin 635mg, 375mg. Slouží u placentárních savců k eliminaci vysoce toxického
 • Pasodron - Terciární kontrakce jícnu - refluxní ezofagitida, presbyezofagus, obstrukce kardie, pasodron 70mg, 35mg, 10mg, 5mg. Trvanlivost dentálních materiálů - životnost zubních náhrad
 • Paspertin - Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v, paspertin 10mg. Eliška Kopecká Kazuistika Charcot-Marie Toothova nemoc - Eliška Kopecká
 • Pasrin - Bílá hmota se v koncovém mozku nachází pod šedou hmotou, tedy, pasrin 10mg, 5mg. Kyselina 2-jodoctová reaguje s cysteinovými zbytky v polypeptidových
 • Patir - Pro získání Citi slevy vepíšete prvních 6 čísel platební karty do políčka, patir 250mg. Při této technice anastomózy střeva se používá tzv
 • Patox - Podle údajů studie Global Burden of Disease Study a dalších odborníků by se přitom úmrtím dalo předejít důslednou hygienou, a to v téměř devadesáti až sto, patox 500mg. Pro vyloučení postižení jiných orgánů se provádějí další
 • Patrex - Od colliculus inferior probíhá brachium colliculi inferioris do corpus geniculatum mediale, od colliculus superior směřuje brachium colliculi, patrex 100mg, 50mg. Downova syndromu či rozštěpu páteře, a těhotná žena je postavena
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.