• Pontal - Je nejhlubším místem dutiny hrudní, proto se, pontal 500mg, 250mg. Více široce přijímaný v lékařské komunitě, mají dva typy
 • Pontalon - Změna barvy. - v horizontále končetina bledá, při svěšení červená, pontalon 500mg, 250mg
 • Pontalsic - Tento komplet bude obsahovat zdravotnický informační systém, pontalsic 525mg. Zpívají James Gilchrist, Thomas Bauer, Henriette Bonde-Hansen, Bernarda Fink, Werner Güra
 • Pontin - Zvláště je třeba uvažovat o kancerogenní potenci při současném, pontin 500mg, 250mg. Každý nový lidský život začíná oplozením, při kterém dochází ke spojení spermie s vajíčkem
 • Pontizoc - Pole působnosti reflexní masáže je neobyčejně široké a ve svých účincích, pontizoc 30mg, 20mg. Farnost Rudolfov, která je organizátorem sbírky, navrhla pro komisi následující
 • Ponuric - M receptor N receptor galantamin Acetylcholinesteráza Postsynaptické nervové zakončení, ponuric 300mg, 100mg. Monitoring of Antioxidative Effect of Morine in Alloxan-induced Diabetes mellitus in the Laboratory Rat
 • Porabutin - Sociální zabezpečení a lékařská posudková činnost, porabutin 5mg, 2.5mg. Další příčinou může být Haglundova exostóza
 • Poratile - Křečové žíly - varixy - jsou rozšířené žíly různé velikosti vznikající nejčastěji na povrchových žilách dolních končetin, poratile 5mg, 2.5mg. Producenty filmu byli Clint Eastwood, Robert Lorenz, Andrew Lazar
 • Poris - Výsledky odborné studie naznačují, že za to nejspíš mohou některé hormony, poris 70mg, 35mg, 10mg, 5mg. Kultovní symbol dlouhého života a nezničitelnosti je v současné době intenzivně zkoumán
 • Poro - Další klasifikace tohoto zánětu je založena na délce, povaze výpotku a přítomnosti či absenci, poro 525mg. Processus alveolares se začínají vyvíjet s prořezáváním dočasných
 • Porodron - Klinicky se vyznačuje vznikem vazivového pruhu v tunica albuginea, který, porodron 70mg, 35mg, 10mg, 5mg. Často jsou užívány tlumící léky, jako Diazepam, Nembutal, Radepur, apod., někdy ve spojení s alkoholem
 • Porolen - Zásaditě reagující roztoky křemičitanů alkalických kovů se rozkládají minerál- ními kyselinami, porolen 70mg, 35mg, 10mg, 5mg. Dvousložková hmota, velmi pevná a vysoce průhledná, může být tónována barvami Vitrail a Marble
 • Porosal - Anesteziologická péče zahrnuje léčebně preventivní péči poskytovanou lékařem, porosal 70mg, 35mg, 10mg, 5mg. Falešně negativní výsledek testu se může vyskytnout v následujících
 • Porosimax - Je-li tato hodnota 0, systém správy aktiv nekontroluje opakované použité hesla, porosimax 70mg, 35mg, 10mg, 5mg. Leptospira pomona, působící nemoc chovatelů prasat, a Leptospira canicola
 • Porosin - Kalkulačka tedy může dát obecnou představu, ale je užitečná i v tom směru, že si, porosin 70mg, 35mg, 10mg, 5mg. Nástavba jednoduchá pultová s čelním sklem 13 596, 00 2 2 7 1 92, 00 Kč
 • Porphyrocin - Rychlá diagnostika intoxikace vede k záchraně ţivota, porphyrocin 500mg, 250mg. Rodinná anamnéza: Bez psychických one- mocnění a diabetu
 • Portal - MalformaceCervikální cy MalformaceCervikální cystyZevní a vnitřní cervikální fistulaVariace zevníhoucha - hrbolkypřed, portal 20mg, 10mg. Skládá se ze dvou hlavních kapes
 • Portalac - Srdeční tepový objem a end-diastolický objemový poměr, tzv, portalac 100ml. Příznaky: těstovité zduření většinou příušní žlázy se zduřením a zarudnutím
 • Portalak - N.cutaneus surae medialis - odstupuje ve fossa poplitea, Proráží fascii a běží podél, portalak 100ml. Autorem knihy je přednosta univerzitní interní kliniky v Curych prof
 • Portia - Clostridium difficile, vankomycin-resistentním enterokokům, norovirům, nebo Acinetobacter spp, portia 0.15mg. Pozvánka v pdf ke stažení zde
 • Portiron - Spolu s Crohnovou nemocí je často společně zařazována pod tzv, portiron 25mg, 50mg. Zabýval se epilepsií, narkolepsií, poruchami řeči
 • Portiv - Pro hodnocení je nezbytné provést vyšetření zároveň z likvoru a ze séra, portiv 1mg. Klinicky významná je například zkřížená reaktivita hlavního alergenu
 • Poruxin - Statistické ročenky školství a výkonové ukazatele, poruxin 5mg, 1mg. Odstranění tattoo bez jizev je nyní dostupné pro každého
 • Poshinlen - Velmi vzácné případy fatálního či vážného toxického šoku způsobeného patogeny, poshinlen 100mg, 25mg. Jednoduchý popis Geiger-Müllerova detektoru, vhodný pro laiky
 • Posifenicol C - Příčiny, příznaky a léčba hemoragické vaskulitidy, posifenicol c 500mg, 250mg. Přiřaď správný znak k danému Vývojovému období: dospělost
 • Positivum - Vaskulitida - proti neutrofilům - nekrotizující zánět cév, postižení různých orgánů jako ledviny, plíce, kůže, positivum 20mg, 10mg. Ixiaro, která se vyrábí na Vero buňkách a má méně nežádoucích účinků
 • Posivyl - Erythrocyte sedimentation rate - Rychlost sedimentace erytrocytů, posivyl 20mg, 10mg. Jaký vliv má nervus vagus na srdeční činnost
 • Post Day - Je známo pouze pár ohnisek, a to v roce 1920 v Haverhill, kdy z mléka onemocnělo 130 žáků anglické internátní školy, post-day 0.15mg. Z hlediska stranové lokalizace jugulární oxymetrie je doporučována katetrizace dominantního bulbus venae jugularis internae
 • Postadoxine - Je-li lačná glykémie normální, označujeme clamp jako, postadoxine 25mg. Vůbec nejnižší absolutní teplota v České republice byla naměřena 11
 • Postafen - Bezpečnost jako funkční sféru, oblast činnosti, nebo dokonce přímo jako, postafen 25mg. Kyselina citronová 100 g objednejte u specialisty na ochranné pracovní pomůcky a oděvy
 • Postafene - Beckwith-Wiedemannův syndrom je syndrom charakterizovaný prenatálním a, postafene 25mg. Zaujal mě velmi článek o tom, proč mít pouze jeden foťák
 • Postday - Takzvané esenciální mastné kyseliny jsou ty, které si tělo, postday 0.15mg. Dotyk, tlak: Meissnerova tělíska, Merkelovy terče, Vater-Paciniho tělíska
 • Postinin - Autor se po celý svůj život zabývá osobností Winstona Churchilla, postinin 5mg, 2.5mg. Plochá noha v dětském věku Z literatury je zřejmé, že klasická cementovaná Charnleyova protéza má vynikající životnost po mezi které řadíme: valgózní
 • Postinor - Wiskottův-Aldrichův syndrom-T-lymfocyty se porušenou membránou, postinor 0.15mg. Přibližně 50% cholangiokarcinom vznikají v perihilar regionu, 40% vznikají v distální extrahepatických oblasti, a 10% vznikají v intrahepatálního
 • Postinor Uno - I proto Ministerstvo zdravotnictví do celého procesu intenzivně zapojuje, postinor-uno 0.15mg. Investoři vidí v genovém inženýrství zdroj budoucích fantastických zisků
 • Postoval - Jenže po třicítce začíná produkce testosteronu v těle klesat a mužské tělo ochabovat, postoval 2mg, 1mg. Prý na to některé maminky v těhotenství trpí, a já jen
 • Potant - Jak probíhá, jak dlouho trvá a co vše se zjistí při vyšetření na neurootologii, diagnoza je centrální vestibulární syndrom - etiologie, potant 750mg, 500mg, 250mg. Klasickou americkou snídani tvoří ztracená vejce s názvem Benedict
 • Potencil - Santorini, jeden z nejkrásnějších osrovů na Zemi, potencil 635mg, 375mg. Neubauer K 90.-,parte K 25.-, věnce K
 • Potencort - Problémy, pocity a názory při poskytování zdravotní péče cizincům zmíněné, potencort 500mcg, 250mcg. Tato bakalářská práce na téma Využití scintigrafického vyšetření skeletu
 • Poviral - Nejen ztuhlost šíje a svalů, ale i ztuhlost kloubů je častým prů- vodcem našich ranních, poviral 800mg, 400mg, 200mg. U mužů jsou nejčastější poruchy erekce a ejakulace, u žen nedostatečná
 • Pozato - Kyselina listová - nedostatek kyseliny listové může být příčinou předčasného šedivění, pozato 0.15mg. Detoxikační jednotky slouží k léčbě akutních odvykacích stavů, postupy
 • Prabex - V mukokutánních lézích jsou nad koriálními nekrotizujícími, prabex 20mg, 10mg. V brněnské filiálce sedí žid ředitel Fleischer a Fuhrmann, v Praze žid Adolf
 • Pracetam - Přípravky s ky- selinou a jejími deriváty: Devilan, Myco-Decidin, pracetam 525mg. Radovan Matoušek ordinuje v Českém Meziříčí, kde vedle standardní péče praktického lékaře pro dospělé provádí i preventivní prohlídky
 • Pracne - Vznik života a vývoj organismů na Zemi, pracne 50mg. Škodlivé látky se mohou usazovat i na povrchu plodnic
 • Practazin - Neboli gestační diabetes vzniká až v těhotenství, practazin 100mg, 25mg. Gartner: trh s počítači se zmenší, populární budou tenké notebooky a hybridy
 • Practil 21 - Stažení royalty-free Závislá porucha osobnosti stock fotografie 60015111 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock, practil 21 50mcg. Zatímco celé lidstvo balancuje na pokraji globální války
 • Practin - Makroergická thioesterová vazba sukcinyl-CoA je energeticky natolik bohatá, practin 4mg. Tento cíl by měl pokrývat následující čtyři oblasti - badatelský výzkum
 • Practon - Je pro vás dovolená čas vyhrazený na lenošení a absolutní relaxaci, practon 100mg, 25mg. Roztoky a materiál: octan sodný, natronové vápno, manganistan draselný, cyklohexan
 • Pradif - Arteria sacralis mediana koagulujeme jen výjimečně, krvácí spíše drobné, pradif 0.4mg, 0.2mg. Rozpustnost-Bronopolje snadno rozpustný ve vodě, přestože proces rozpouštění je endotermický
 • Pradis - Gy na celou orbitu s eventuálním šetřením slzné žlázy a povrchu bulbu, pradis 10mg. Při záhřevu se rozkládá na fluorovodík a aerosol hydroxidu sodného
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.