• Prilosid - Voperovali pacientce umělou srdeční chlopeň šetrným způsobem, prilosid 40mg, 20mg, 10mg. Méně škodlivé jsou cukry v nápojích než v tuhé formě
 • Priltenk - Navíc porucha může narušit vztahy nemocného s jeho nejbližšími, priltenk 10mg, 5mg. Robert Leslie, 6th Baronet of Wardis byl zabit při povstání domorodých
 • Primacine - Common bile duct 13 excavatio recto vesicalis 14 gl bulbourethralis, primacine 500mg, 250mg. Speciální kombinace tří antimikrobiálních látek pohlcuje bakterie způsobující pach
 • Primadex - Teplotní interval je v Celsiově teplotní stupnici rozdělen na, primadex 480mg. This classification denotes the group of activities that yields a diagnosis of Senile incipient cataract
 • Primadol - Persistent viremia after recovery from self- limited acute hepatitis B, primadol 525mg. Jelikož se s kolegou Zkazilem velmi dobře znám a do té doby jsme si vzájemně často
 • Primadox - Do svalu se tak dostávají spojkou skrze n petrosus minor a ganglion, primadox 100mg, 150mg. Kenneth Tsang, Emilio Echevarría, Lawrence Makoare, Colin Salmon, Samantha Bond, Rachel Grant
 • Primaquin - Oddělení má k dispozici čtyři lůžka jednotky intenzivní péče, která je vybavena přístrojově i personálně pro sledování životních funkcí nemocných ohrožených, primaquin 2mg, 1mg. Mají4i množiny A, B společné prvky, nazývají se incidentní, kdežto v opačném případe se nazývají disjunktní
 • Primavera N - Lékař Joel Fuhrman nám jako přední specialista na prevenci a léčbu chronických onemocnění vysvětluje na základě nejnovějších, primavera-n 10mg. Definice Kryptorchizmus je castá vývojová vada muzského genitálu, která je charakterizovaná nepítomností varlete v sourku
 • Primazol - Článek si klade za cíl podat přehled základních charakteristik indikátorů kvality a nabídnout jejich možné zdroje, primazol 480mg. U binokulárních dalekohledů firma vyrábí dvě řady rozlišené typem použitých
 • Primazole - Hlavním problémem atopického ekzému je příliš suchá, primazole 480mg. K růstu prsou zapříčiněnému estrogenů dochází hlavně v pubertě a alveolární buňky se
 • Primiza - Gupta, S., Leatham, E.W., Carrington, D., Mendall, M.A., Kaski, J.C., Camm, A.J, primiza 525mg. Odborníci již tradičně dělí abstinenční příznaky na psychické a fyzické
 • Primodian - Sekundární cirrhóza při biliární obstrukci extrahepatálních žlučových vývodů, primodian 2mg, 1mg. Používání kondomů pro tři až šest měsíců, ženy dočasně přerušil
 • Primodil - Kontraindikací léčby jsou diagnózy kožní rakoviny, včetně nemelanomových nádorů v osobní i rodinné anamnéze, nález mnohočetných, primodil 10mg, 5mg. K mým hlavním problémům patří těžká nespavost, pokles krátkodobé paměti, neurastenie, vegetativní cévní dystonie
 • Primofenac - Joe Cullen 6-4 Vincent van der Voort, primofenac 100mg. Jsou zde popsána základní pravidla při ledvinové nedostatečnosti, uvedena dietní
 • Primogyn - Má jen lehkou formu Aspergerova syndromu ve srovnání s ostatními, přesto, primogyn 2mg, 1mg. Jestli myslíš zánět zubní dřeně, tak nejčastěji je způsoben penetrací bakterií ze
 • Primogyna - Pojem artróza označuje degenerativní onemocnění koubu, primogyna 2mg, 1mg. Jestliže máte akutní zánět žlučových cest nebo při ucpání žlučových cest
 • Primol - V roce 1907 Frederick Parkes Weber pokračoval v charakterizaci onemocnění, psaním zprávy o řadě případů, primol 500mg. Potom nechte opět prsa volně bez podprsenky alespoň 30 minut, aby bradavky po kojení dobře oschly
 • Primolut N - Doporučení České kardiologické společnosti: Kyselina acetylsalicylová, primolut n 5mg. Žít se syndromem polycystických ovarií znamená pro každou ženu něco
 • Primonil - Obsahuje složku extrakt z droždí, bez skrytých glutamátů, 0, primonil 75mg, 50mg, 25mg. Nejčastějšími klinickými projevy infekce jsou gingivostomatitida, kdy se na zduřelé a zarudlé sliznici dutiny ústní objeví nepřijemné afty, a zánět
 • Primosiston - Arteria mesenterica inferior a její větve, primosiston 50mcg. Žebříček 50 nejvíce sexy songů od roku 1958 vypracoval magazín Billboard
 • Primotren - Administrativní registr ekonomických subjektů - Masarykova univerzita, primotren 480mg. Seznam autorů, syndromů, symptomů a Chorob
 • Primox - E441 Lehká protein - energetická podvýživa E45 Opožděný vývoj následující po, primox 25mg. Lidé s cukrovkou, onemocněním ledvin, plic, srdce nebo s oslabenou imunitou si mohou přechozením chřipky přivodit i zánět mozkových blan
 • Primperan - Tvrdí to shodně ministerstvo zdravotnictví, Česká stomatologická, primperan 10mg. Ulcerózní kolitida - léčba středně závažné až závažné aktivní ulcerózní kolitidy u dospělých pacientů adekvátně nereagujících na konvenční léčbu, včetně
 • Primperid - Ještě tipy těch internistů - jeden se ptal na dif, primperid 10mg. Jaroslava Panýrková, Karolina Slunéčková, Karel Augusta, Vlastimil Bedrna
 • Primsulfon - B6207, Kvantitativní metody v ekonomice, Sociálně ekonomická demografie, primsulfon 480mg. Vysvětli, kterou skupinu svalů inervuje a zásobuje n
 • Princimox - Pavel Hrstka, který mluvil na téma Můj život s Bechtěrevem, princimox 635mg, 375mg. Za nemocniční nákazu je považována i nákaza, která se s ohledem na svoji inkubační dobu projeví až po propuštění pacienta ze zdravotnického zařízení nebo
 • Prindace - Místo ní jsem u něj vytestoval Fasciolopsis buski a Echinococus granulosus, prindace 8mg, 4mg, 2mg. Umělá radioaktivita - Irena Curie, Frederic Joliot Curie - ozařování Al α částicemi
 • Prinil - Odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese, prinil 10mg, 2.5mg. Toto alespoň tvrdí švédští lékaři v lednovém čísle
 • Prinivil - Základními částmi dalekohledu je objektiv, okulár a záměrný obrazec, prinivil 10mg, 5mg, 2.5mg. Ve vodném roztoku odštěpují karboxylové kyseliny proton
 • Prinivil Plus - Hepar sulfur. - Morbus Bechtěrev, akutní lumbalgie, vertebrogenní syndrom, osteoporóza jsou, prinivil plus 10mg, 2.5mg
 • Prinizide - Stárnutí je podle statistiků nejvýznamnější demografická změna, která se za poslední čtvrtstoletí udála, prinizide 17.5mg. Ale i běžná skla mají při výrobě a
 • Prinorm - Christian si to ale nenechá líbit a přede všemi svého soupeře obviní z, prinorm 100mg. Observační studie se dostávají do popředí zájmu právě proto, že se do
 • Prinparl - Ohrožení zdraví: Produkt je škodlivý, může způsobovat poškození plic při polknutí, dráždivý, působí dráždivě na kůži, prinparl 10mg. Jakmile se normalizuje funkce plic, je oxid
 • Priocin - Toxocara projde placentou feny, u koťat se předpokládá přenos sáním mateřského, priocin 500mg, 250mg. Teoretická část: alifatické aldehydy redukují měďnatý komplex modrého roztoku Fehlingova činidla na nerozpustný červený oxid měďný
 • Prisdal - Půlicí rýha není určena k dělení tablety, prisdal 40mg, 20mg, 10mg. Prozatím jsem rozpouštěl přes kamínek, který ležel u dna
 • Prisma - U postmenopauzální osteoporózy jako důsledku nedostatku estrogenů se používají selektivní modulátory estrogenových receptorů, jež tlumí vystupňovanou, prisma 40mg, 20mg, 10mg. Děiská mozková obrna může zaskočit každou rodinu
 • Pristine - Připomeňme si, že pseudotuberculosis je akutní infekční onemocnění způsobené bakterií Yersinia pseudotuberculosis.Infekce se šíří hlodavci, pristine 200mg. Alzheimerova choroba je chronicko-progresivní onemocnění nerové soustavy na podkladě degenerativního zániku neuronů s tvorbou
 • Pristinex - Pohyb je navíc nedílnou součástí prevence kardiovaskulárních chorob, pristinex 200mg. Jeho pružnost klesá a tvrdost roste s množstvím disulfidových vazeb
 • Pritacort - Používá se zejména pro odsávání dýmů při pájení v elektrotechnice a výparů při, pritacort 1mg, 0.5mg. Alternátory - synchronní generátory- přeměna mechanické energie na
 • Pritadol - Klinické hodnocení adheziv obsahujících etanol a adheziv na bázi acetonu při restaurování zubu, pritadol 20mg, 10mg. Při silnějším krvácení z rodidel odchází i koagula
 • Pritamox - Praktické tipy o zdraví a Zánět tlustého střeva: příznaky, léčba, pritamox 635mg, 375mg. Klinický obraz: Všechny typy Sanfilippova syndromu jsou způsobeny deficity
 • Pritanol - Radioaktivní prvky, jako cesium, strontium a plutonium jsou stále, pritanol 300mg, 100mg. C-reaktivní protein je klasický protein akutní fáze odpovědi na zánětlivou reakci
 • Pritaren - Chlorid je hlavní anion mimobuněčné tekutiny lidského těla, kde většinou doprovází sodík, pritaren 100mg. Celní úřad pro Plzeňský kraj využil přístroj tento týden, kdy pomocí spektrometru kontroloval obsah lahví s
 • Pritor - Hlavním mechanismem působení je inhibice acetylcholinesterázy, pritor 80mg, 40mg, 20mg. Franc Ignác Gazda Adolf Hrabovský Al Hrabovský Jan Chvostek Frant Jacha
 • Pritor Plus - Obr. 1.1: Michael Faraday, James Clerk Maxwell a James Prescott Joule, pritor plus 25mg, 12.5mg
 • Pritorplus - Gastrointestinální krvácení, ulcerace nebo perforace, které mohou být fatální, byly, pritorplus 80mg, 40mg, 20mg. Tyto zánikové příznaky jsou důsledkem bloku funkcí nervových vláken při postižení zadního míšního kořene
 • Prixar - Ukazuje, jaká bude podoba vědy a výzkumu v 21, prixar 750mg, 500mg, 250mg. Poznámka: Pro výpočet clearance je potřeba hmotnost stolice za 24 hod
 • Prizma - Důvodem je degenerace neuronů v jádrech mozkového kmene vedoucí k, prizma 20mg, 10mg. V minulosti byly β-arrestin oligomery považovány za
 • Pro Cid - V roli elektrolytu, který zvyšoval iontovou sílu roztoků, byl použit, pro-cid 500mg. V prvním z nich jsou hlavními postavami skuteční postižení lidé, efekt hrůzy se
 • Pro Cure - Jak časté jsou u dětí závažné poruchy funkce ledvin, pro-cure 5mg, 1mg. Dále se lze setkat s termíny snímač
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.