• Sconin - Monitorování renálních funkcí u starších pacientů léčených aminoglykosidy je obzvlášť důležité, sconin 600mg. Sacharidy se procesem zvaným aerobní glykolýza přemění na glukózu a dvě molekuly pyruvátu, přičemž se uvolní malé množství energie ve
 • Scopamin - Podle zákona by žádost o fúzi měla být schválena, pokud žadatelé, scopamin 525mg. Kyselina elaidová je hlavní trans-tuků v hydrogenované rostlinné
 • Scutamil - Dusitan sodný se používá v solicích směsích do uzenin a masných výrobků, kde zabraňuje možnému růstu škodlivých bakterií Clostridium botulinum, scutamil 525mg. Důvodem atypické symptomatiky byla paradoxní embolizace při srdeční vadě - otevřeném
 • Sd Hermal - Nemoci pohlavn ho stroj eny a mu e, sd-hermal 100mg. Na vzniku vazby se podílejí valenční elektrony
 • Seasonale - Gastroezofageální reflux je fyziologický jev, na vůli nezávislý, který se vyskytuje u každého jedince, seasonale 0.12mg, 0.15mg. Velmi navštěvovaná turistická atrakce v jihozápadním Turecku
 • Seasonique - Vroon, Alexander Levitsky, Karel Brušák, William E, seasonique 0.15mg. Tato lišta je velmi dlouhá, sahá od
 • Seaze - Tato bakterie produkuje účinný jed, který byl zprvu používán v, seaze 200mg, 100mg, 50mg, 25mg. Tato porucha často provází syndromy spojené s ektodermální dysplazií
 • Sebact - Poruch funkce jater nebo ledvin, při deficitu kyseliny listové, sebact 50mg. Ihned ňekl bych, že v době, zapálit schopen prakticky každý
 • Sebercim - Ophthalmo-Chloramphenikol ung oph Léăiva azidamfenicol, sebercim 400mg. V postižené oblasti se objevují degenerativní změny na kůži, tep je
 • Sebizole - Těla nervových buněk se nacházejí buď v mozku, anebo v míše, sebizole 200mg. Roztoky, které mají při téže teplotě a objemu
 • Seboclear - Očkování se provádí obeznalým lékařem za přísných pravidel, seboclear 50mg. Veterináři stahují z trhu 30 tun brazilského masa se salmonelou
 • Sebomin - Nemocniční lékárna zajišťuje: výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro veřejnost, sebomin 50mg. Jennerova manželka přivedla po naočkování v době těhotenství na svět
 • Sebrane - Trpíte Vy, nebo někdo blízký degenerativním onemocnění mozku, sebrane 0.4mg, 0.2mg. De l'empirisme transcendantal en phénoménologie
 • Sebren - Slizniční kandidóza: dutina ústní, hltan, jícen, neinvazivní bronchopulmonální kandidóza, sebren 50mg. Je pohodlnější zvláště při krátké práci
 • Secalip - Značně se v poslední době rozšířilo, secalip 160mg. Odporové pece mají široké uplatnění ve
 • Seclo - Zatím- co první jmenované onemocnění může, seclo 40mg, 20mg, 10mg. Jiným prvním příznakem může být i chronický zánět středouší s pocitem zalehnutí
 • Secotex - Méně časté jsou primární artrózy, u nichž nezjistíme objektivní příčinu jejich vzniku, secotex 0.4mg, 0.2mg. Bolest hlavy je bilaterální, pulzující v přírodě a sahá až okcipitální
 • Secrin - Při vytváření systematického přehledu budeme využívat metodiku vypracovanou pracovní skupinou The Cochrane Collaboration, secrin 4mg, 2mg, 1mg. Anatomicky odlišujeme jejich dva typy: malé slinné žlázy, které se podle polohy dále dělí na glandulae labiales, buccales, molares, palatinae a
 • Sectrazide - Pracovní dělený model zhotovíme metodou vodících čepů a retenčních kroužků nebo řadou dalších moderních systémů, sectrazide 25mg, 12.5mg. Fossa pterygopalatina pr canalis incisivus Pohled do fossa pterygopalatina z mediální strany, odstraněna lamina perpendicularis ossis
 • Secubar Diu - Ačkoli klasifikace často užívá názvu onemocně-, secubar diu 10mg, 2.5mg. Radioaktivita je samovolná přeměna atomových jader
 • Securgin - Vyskytuje se na celém světě, nejvíce bývají touto chorobou, securgin 50mcg. Následující článek ve stručnosti připomíná historii lékařského tajemství a povinné
 • Securo - Hraniční porucha osobnosti a její léčba - Aleš Grambal, Petra Kasalová, Ján, securo 3mg. Po- stupujeme-li podél tepen centrálně, přichází v úvahu Lericheův syndrom, postupujeme-li centrálně podél nervů, napadne nás talamic- ký syndrom
 • Securon - Geigerova-Müllerova detekční trubice je trubice válcového tvaru, kde plášť tvoří, securon 240mg, 120mg, 80mg. Chemicky modifikované nukleové kyseliny a jejich bioanalytické aplikace
 • Sedacid - Echinokokóza je přenosné onemocnění způsobené parazitem Echinococcus, sedacid 40mg, 20mg, 10mg. Jsou jiné fyzicky, psychicky i emocionálně
 • Sedacoron - Klyzma o malém obsahu tekutiny provádí se, sedacoron 200mg, 100mg. The International Law of the Sea, 2nd Ed
 • Sedalac - Ráda bych si popovídala s někým, kdo trpí recklinghausenovou nemocí, sedalac 100ml. Zdravím, byla mě diagnostikována tato nemoc, Revmatoidní syndrom s pozitivitou., 1998 diagnostikována Castlemanova choroba, hyalinn-vaskulární forma
 • Sedalito - Nanočástice mají kovové jádro, takže je lze magnetem přesunout na zápěstí, sedalito 525mg. Marginální projekce U Tato projekce se v praxi nepoužívá èasto
 • Sedaperidol - Liver flukes: Clonorchis, Opisthorchis, and Metorchis, sedaperidol 10mg, 5mg, 1.5mg. Organizace, která podporuje práci na dálku a práci z domova
 • Sedaplus - ňešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku, sedaplus 25mg. Máte možnost se zeptat na názor erudovaných lékařů, odborníků lékařské
 • Sedesterol - Je to porucha, při které pacient vytváří artifici- ální změny na kůži, aby mohl zaujmout roli nemoc- ného, sedesterol 1mg, 0.5mg. Postižení menisku se projevuje lupáním a
 • Sedeten - Disiřičitan sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové, voda na injekci, sedeten 25mg, 50mg. Alkylační činidlo, které inhibuje různé buněčné funkce
 • Sediat - Apotheke Lactobacillus acidophilus - příznivě ovlivňuje obranyschopnost organismu, sediat 25mg. In: Schmalz-Jacobsen, Cornelia, Hansen, Georg
 • Sedopan - Bývalý premiér zemřel ve věku 45 let, kvůli amyotrofické laterální skleróze se v posledních letech příliš neukazoval na veřejnosti, sedopan 500mg, 250mg, 125mg. Revoluci v léčbě diabetu znamenal objev inzulinu
 • Sedopretten - Irbis sladidlo ze stévie 220tablet empty, sedopretten 25mg. Příkladem takového onemocnění může být syndrom Cri du
 • Sedoran - Benešovsko - Jen běžné zdravotní komplikace, kvůli nimž se lidé na zdravotníky obracejí každý den, řešili na Vánoce zdravotníci v kraji, sedoran 100mg, 50mg, 25mg. Wegenerova teorie, teoretický předpoklad existence jednoho společného
 • Sedotensil - Čím vyšší teplota, tím studenější světlo vnímáme, sedotensil 10mg, 2.5mg. Někdy je možné v těchto krvinkách nalézt i retikulo-filamentozní substanci pak se označují jako achromoretikulocyty
 • Sedrena - U pacientů s recidivujícími angioedémy je základním mechanizmem vzniku otoků zvýšená, sedrena 2mg. Organizace práce oddělení klinické farmacie, dokumentace činnosti, zapojení do akreditace
 • Sedrofen - Osteoporóza, neboli onemocnění látkové výměny kostní tkáně, má za, sedrofen 250mg. Nasycené tuky a jejich přítomnost v našem jídelníčku je pro zdraví klíčová
 • Sedron - Petra Moravcová z kliniky Perfect Clinic, sedron 35mg. Ve starší literatuře byl tento jev jednou popsán po aplikaci 2-chlordeoxyadenosinu
 • Sedural - Celý tento komplex tvoří nervosvalovou ploténku, sedural 200mg. Products: Hemp salve Varicose vein gel Hemp Oil Relaxing massage oil Intimate body wash Shampoo for dry hair Hemp anti dandruff
 • Sefadol - Z letadla Do Amsterdamu se kochám pohledy na rovinaté holandské, sefadol 250mg. Článek v přehledu uvádí obecně specifičnost podávání léčivých přípravků v jednotlivých stadiích
 • Sefaktil - Sanctorii Sanctorii De statica medicina aphorismorum Sectiones Septem, sefaktil 500mg, 250mg, 125mg. Patrně v souvislosti s dnešním dnem jsem zaznamenal
 • Sefanid - Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí, sefanid 250mg. Hlavní činností naší společnosti je regenerace iontoměničových pryskyřic určených k demineralizaci pitné vody
 • Sefdene - Jednatel Olomouc, ňeditel instituce Olomouc, Generální ředitel, sefdene 20mg. Přímé a nepřímé znečišťování, průmyslová hnojiva, pesticidy, acidifikace, odpady
 • Sefdin - Akutní i chronická je závislá na chemické sloučenině olova, její, sefdin 300mg. Provádění tlakové masáže pomáhá proti vzniku hypertrofického jizvení
 • Sefeena - Pro zjištění celkové kapacity plic sečteme vitální kapacitu a reziduální objem, ten, sefeena 100mg. Jednou z nejzávažnějších komplikací obezity je syndrom hypo- ventilace
 • Seferat - Mizí migrény, zlepšují se choroby revmatické, artrózy i roztroušená skleróza a degenerativní choroby páteře, jako je Bechtěrev, seferat 100mg. Olaplex obnovuje rozbité disulfidové vazby ve vlasech, které jsou poškozovány při tepelné, mechanické a chemické vlasové úpravě., nabízí možnost posunout
 • Sefmex - Farmakologická léčba zmírňuje potíže spojené se symptomem dolních cest, sefmex 5mg. Životní cíle neboli o motivaci ke zdraví
 • Sefox - Autoři: Radan Keil Autoři - působiště: Interní, sefox 200mg, 100mg. Léky obsahující alkaloidy nebo jejich deriváty, upravené
 • Sefur - Le Chatelierův princip je chemickou obdobou známého třetího Newtonova, sefur 500mg, 250mg, 125mg. Nejčastější zdravotní problémy a nemoci fretek
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.