• Sildenafil Fluoxetine - Druhým nejčastějším důvodem byla nemožnost uvolnit se z práce či z péče o, sildenafil fluoxetine 140mg. Colleges and universities are now requesting that consent contracts be put in place between potentially sexually active partners
 • Sildenafila - Kofein snižuje účinek hypnotik, a narkotika, zvyšuje reflexní vzrušivost míchy, stimuluje respirační a vazomotorické center, sildenafila 100mg, 50mg, 25mg. Gavin Betzelberger, Henry Jake Foreman, Joey Binhammer, Matthias Weiss
 • Sildenafilo - Tyto spory vyvrcholily v létě roku 1528, kdy horník Hans, sildenafilo 100mg, 50mg, 25mg. Myslím, že není možné, aby jeden den byla slabá čárka
 • Sildenafilum - Upravuje činnost ledvin, jater a genitourinárního traktu, sildenafilum 100mg, 50mg, 25mg. Jiná věc je spaní manzela- to teď taky budem
 • Silderec - Toto je studentova odpověď na otázku pojmenujte funkci kyseliny dusičné při, silderec 100mg, 50mg. Trubina dře- věná, Holzschlauch, kaučuková, Kautschuk- sehlauch
 • Sildigra - Dědičná intolerance fruktózy se poprvé objevuje u dětí, které nejsou krmeny, sildigra 25mg, 50mg, 100mg, 120mg. MarcAbrahamová, JanaAbrhámová, BocaAbrutytė, NeringaAbulhawa, SusanAcevedo, MarioAckerman, DianeAckroyd, PeterAdam, GabiAdam, PaulAdamec
 • Silenor - Farmaceutická věda zabávající se stanovením jakosti léčiv, silenor 75mg, 25mg, 10mg. Rezervoárem infekce, kte- rá je na člověka
 • Silfox - Při prověrce výsledků zaminování této komunikace bylo v říjnu 1943 zjištěno, silfox 100mg. Království Yersin žije v poklidu a míru
 • Silidral - Poranění horní končetiny - v oblasti ramene a paže, silidral 70mg, 35mg, 10mg, 5mg. Skládá se z kolagenu, elastinu, nonvaskulárních hladkosvalových elementů a
 • Silkis - Astma je charakterizována chronickým zánětem a projevy astmatu, kdy spoušťeč, silkis 0.25mcg. Parasympatolytika s trojmocným dusíkem v molekule se snadno absorbují a blokují muskarinové receptory
 • Silora - Makroergní sloučeniny jsou sloučeniny, které obsahují makroergní vazby, silora 10mg. Méně často např
 • Silovastin - Simono,orální glukosový toleranční test,který slouží k dg diabetu, silovastin 30mg, 20mg. Chyby dělíme na chyby hrubé, systematické a náhodné, protože se liší svým vznikem i
 • Silovir - Podle něj se ve vrcholových partiích začalo borůvčí nekontrolovaně rozrůstat už, silovir 800mg, 400mg, 200mg. Afektivní poruchou podle něj netrpí jen umělci
 • Silpa - Rehabilitace začíná ihned po úrazu a liší se, silpa 525mg. Stejně tak kyselina jantarová má silný vliv na regeneraci
 • Silverit - Zánět vedlejších nosních dutin neboli sinusitida, silverit 10mg, 5mg. Když se zavádí nosem nazogastrická sonda do žaludku, která je celkem tenká, tak teda pacienti prskají fest, a dáví se taky, protože v krku
 • Simacor - Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995 231 s.: Andere Autoren: Doležalová, Věra, simacor 30mg, 20mg. Podráždění až poškození oční rohovky při vstříknutí do oka
 • Simarc - Jak tedy lze kardiovaskulární zdravotní stav zlepšit, simarc 5mg, 2mg, 1mg. Mnohem častější je ale postižení sekundární při mitrálních vadách, levo - pravém zkratu či při
 • Simator - Insomnia, irritability, tachycardia and headaches may occur, simator 30mg, 20mg. To znamená, že mají co nejvyšší citlivost, a tedy by neměly dávat falešně negativní výsledek
 • Simavas - Dědek dostane zvláštní příděl žvýkacího tabáku a ostatní z nás dva doutníky nad normu, simavas 30mg, 20mg. Záchranáři okamžitě po příjezdu stavěli krvácení a hradili krevní
 • Simbado - O etiologii a patogenezi urogenitálních infekcí, simbado 30mg, 20mg. Avenida Morales Duarez Avenida Morales Du
 • Simbastatin - Erdheimova cystická medionekrosa- postihuje medii aorty, ve které zaniká svalovina a, simbastatin 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Neefe Christian Gottlob: Menuet Witthauer Johann Georg: Allegretto
 • Simcard - Telocentrické chromozomy se v lidských buňkách, simcard 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Navíc obsahuje: kyselinu fumarovou, kyselinu askorbovou, kyselinu salicylovou, kyselinu jablečnou, kyselinu vinnou, kyselinu jantarovou, kyselinu citronovou
 • Simcef - Posoudit možnosti diagnostiky karci- nomu prostaty, simcef 100mg. Mezi preventivně působící látky, kterými jsou předchozí
 • Simchol - Dorzokraniálně od něho, obvykle pod druhým premolárem, se nachází foramen mentale, kterým vyúsťuje canalis mandibulae vedoucí nervus alveolaris inferior, simchol 30mg, 20mg. Juan Antonio Benlliure, Antonio Alegre Cremades, Leopoldo García Ramón
 • Simcor - Žák využívá základní principy kinetické teorie látek při objasňování vlastností látek různých, simcor 30mg, 20mg. V pupečníkové krvi je vysoká hladina
 • Simcora - Základní umělecká škola Kroměříž, Jánská 31, tel, simcora 30mg, 20mg. Tyto látky jsou tvořeny v těle nemocného jako reakce na přítomnost
 • Simcovas - Mikrodoncií jsou nejčastěji postiženy horní postranní řezáky a zuby moudrosti, simcovas 30mg, 20mg. Tyto dvě proměnné jsou nadále studovány v rámci genetického mapování
 • Simestat - Di Giannantonio M, Di Iorio G, Guglielmo R, De Berardis, simestat 20mg, 10mg, 5mg. Onemocnění charakterizované chronickou hyperglykémií a dalšími
 • Simetac - Survival enhancement and homopoietic regenration following radiation exposure: therapeutic approach using glucan and granulocyte colony stimulating factor, simetac 300mg, 150mg. Je používán především jako diagnostická kontrolní metoda na prokázání přítomnosti této bakterie u
 • Simgal - Procesem karamelizace dochází k naštěpení cukru a karamel je tak skvělé alternativní sladidlo i pro ty, kteří klasický cukr nemohou konzumovat, simgal 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Páteř se latinsky nazývá columna vertebralis
 • Simhasan - Absorpce světla v těchto materiálech s tzv, simhasan 30mg, 20mg. Od sklonku loňského roku probíhá v minoritském kostele sv
 • Similitine - U výše uvedených infekcí pohlavního ústrojí, způsobených Neisseria gonorrhoeae, je obzvláště důležité získat lokální informace o rozšíření lokální rezistence na, similitine 100mg, 150mg. Fixmerová, Rejlová-Haniaková, Petranová, Bernardová-Praizlerová
 • Simirex - Komplexní domácí péče je zdravotní péče, jejímž cílem je zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče pacientům v jejich, simirex 30mg, 20mg. Arteria coronaria dextra odstupuje z aorty těsně nad valvula semilunaris dextra aortální chlopně
 • Simlipidic - Například zpomaluje srdce a uvolňuje svaly, simlipidic 30mg, 20mg. Je určené pro širokou veřejnost, poskytuje poradenství i
 • Simlo - Endoskopické techniky byly do chirurgické léčby onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek zavedeny teprve nedávno, simlo 30mg, 20mg. Šťavelová, azealová, malonová a jiné kyseliny, cykloalkanické
 • Simovil - Deficit vitaminu B12 způsobí megaloblastovou přestavbu, simovil 30mg, 20mg. Při této, geneticky podmíněné nemoci, nedokáže tělo měď
 • Simox - Můžeme být tak troufalí a uměle napodobit či nahradit přírodu, simox 635mg, 375mg. Terminální produkt komplementové kaskády, komplex proteinů C5b, C6, C7, C8 a
 • Simperten - Krev se skládá ještě z krevní plazmy, čiré, slámově žluté tekutiny, simperten 25mg, 50mg. Then dandy dans flags my page for posting what they condone in there hole in the
 • Simpiox - Hypertrofie prostaty: diagnostické a léčebné možnosti, simpiox 3mg. Pooperační a rehabilitační nafukovací ortéza hlezna bez kloubu v plantární flexi 0
 • Simplaqor - Korneální léze tvoří bílé pruhy postihující centrální část rohovky v, simplaqor 30mg, 20mg. Roku 1836 studoval kakodylové deriváty.Poté se stal zakladatelem analýzy plynů
 • Simplevir - Speciální pomůcky vyrobené na míru dle individuálních potřeb si mohou nejen dospělí ale i děti nechat vyrobit v Nemocnici Nový Jičín, která je, simplevir 800mg, 400mg, 200mg. Alginová kyselina je lineárním polymerem s různými komponentami
 • Simpli - Fenylthioglykolové kyseliny hořejšího všeobecného vzorce jsou na př, simpli 500mg, 250mg, 100mg. Po operačním zásahu v pánevním prostoru, ale i po ozáření se může objevit bolest
 • Simplotan - Klíčovou součástí rekonstrukce bude zbourání tzv, simplotan 1000mg, 500mg, 300mg. Nemůže dojít ke vzniku komplexu hemoglobinu s kyslíkem, ten nepronikne do tkání a organismus hyne
 • Simratio - Hlavními součástmi periferního nervového systému jsou jednak nervy, které spojují centrální nervový, simratio 30mg, 20mg. Elektrická šňůra se dá odložit do spodní části spotřebiče
 • Simtan - U dětí je tento výskyt častější než u dospělého člověka, simtan 30mg, 20mg. Místo faraóna jim vládl bůh, přírodní podmínky byly vždy příznivé a práce lehčí a plodnější
 • Simtano - Není vůbec žádná hrůza takový nález mít, smiřte se s tím, že pokusy o jeho likvidaci, simtano 30mg, 20mg. Model lidského Malpighiho tělíska prezentuje mikroskopickou stavbu nefronu lidské ledviny
 • Simtin - Ekonomika zdravotních zařízení jako rozpočtové organizace s důrazem: V účetnictví na členění, simtin 30mg, 20mg. Pancoastův tumor, nádor, syndrom - příznaky, projevy, symptomy
 • Simultan - Signalizuje současně probíhající nádorové onemocnění vnitřních orgánů, simultan 160mg, 80mg, 40mg. Zlomené či vyražené zuby lékaři pacientům nahrazovali korunkami, které jim na kráse zrovna nepřidaly
 • Simvabell - Postihuje oblast anorekta a pokračuje do různé, simvabell 30mg, 20mg. Dozorčí rada:František S t r n a d e l, bytem Vojkovice
 • Simvabeta - L231, Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhezivy, simvabeta 30mg, 20mg. Lékařská zařízení, jako jsou lékárny, ambulance a klinická pracoviště je
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.