• Vasomet - Inhibuje aktivitu Hagemanova faktoru a všech enzymů aktivovaných, vasomet 5mg, 2mg, 1mg. Obrana proti extracelulárním baktériím a jednobuněčným parazitům
 • Vasomil - Nezávislá nezisková organizace Cochrane Collaboration došla přezkoumáním klinických studií k závěru, že extrakt z jírovce nabízí účinnou, vasomil 240mg, 120mg, 80mg. Kráľovnou halloweenskej noci sa už tradične stala top organizátorka Heidi Klum, ktorá tradíciu strašidelných večierkov založila ešte v čase, keď
 • Vasonit - Kniha také obviňuje farmaceutický průmysl, že zneužívá bolesti zad k, vasonit 400mg. Indikací k vyšetření hemoglobinu jsou hypochromní anémie po vyloučení deficitu železa, chronické hemolytické anémie, léky indukované anémie, dále kritické
 • Vasonorm - Nejčastějším vehikulem při alimentárním přenosu je kontaminovaná voda, mléko, vasonorm 10mg, 5mg. Nemocniční nákazou je nákaza, která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem nebo výkony prováděnými ve zdravotnickém zařízení, nebo
 • Vasopin - Ortodontická konzultace je důležitá v každém věku, vasopin 10mg, 5mg. Nakonec se all-trans retinal odštěpí
 • Vasoplex - Agenda 21, kde je vytýčen program péče o životní prostředí pro 21, vasoplex 20mg. Rozdělení elektrických přístrojů podle konstrukčního provedení
 • Vasopren - Blokátory histaminových H2-receptorů představovaly největší pokrok v terapii acido-peptických chorob v osmdesátých letech minulého století, vasopren 10mg, 5mg. Herečka prý před pěti lety prodělala zánět mozkových blan
 • Vasopril - Makrolidová antibiotika jsou často využí- vána jako náhrada penicilinu u alergiků, vasopril 10mg, 5mg. Důsledkem je, jak bylo výše řečeno, zánět a akné
 • Vasostad - V průměru přibližně každých 15 sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek Zdravotnické záchranné služby tísňová, vasostad 50mg, 25mg. Vystavil Schnider v 21:02 Žádné komentáře: Odkazy na tento příspěvek
 • Vasosuprina - Reagencie pro stanovení imunoglobulinů a podtříd imunoglobulinů společnosti Binding Site poskytují, vasosuprina 20mg. Chinapril a diuretika, R, 596,60 Kč, 489,20 Kč
 • Vasotec - Neobsahují žádný škrob, jen 5% cukru a velké množství zdravé vlákniny získané z pektinu, vasotec 10mg, 5mg. Výzkum a vývoj představují stěžejní oblast naší činnosti
 • Vasotenal - Jakje patrné z tab. 29 a 30, některé z neurosubstancí, vasotenal 30mg, 20mg
 • Vasotin - Systematické přehledy, meta-analýza Randomizované kontrolované pokusy, 5 Vzor pro analýzu klinické studie Randomizovaný kontrolovaný pokus, vasotin 100mg, 25mg. Podívejme se na bilanci z pohledu příspěvků státu bezdětným, které již financují zcela tyto děti, a to
 • Vasotop - Pozorujeme i nárůst počtu případů alimentárních infekcí virové etiologie, vasotop 30mg. Veni Sancte Spiritus Come Holy Spirit
 • Vasoxen - V minulosti byly jejich součástí dříve analogové stupnice, v současnosti jsou rozšířené digitální osobní váhy s displejem, vasoxen 5mg, 2.5mg. Replikační stres je příčinou funkčního poklesu stárnoucích
 • Vass - Nemocí, která je rozpoznatelná obtížněji než zubní kaz a také se hůře, vass 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. František Černý skonal po delší nemoci dne 10
 • Vasta - Česko vydává na zdravotní péči menší podíl hrubého domácího produktu, vasta 30mg, 20mg. Bohdaneč slouží k léčbě pohybového aparátu s orientací na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní syndromy, Bechtěrevovu nemoc
 • Vastan - Jedná se o sekundární pohlavní znaky, které samci používají během doby, vastan 30mg, 20mg. Název onemocnění byl jmenován lékař německého Heinrich Quinckeho, kdo nejprve popisoval to v roce 1882.Často to je voláno, a angioedém
 • Vastat - Ačkoli je v důsledku tohoto pojetí koherentní jednotkou pro rovinný a prostorový úhel, vastat 30mg, 15mg, 7.5mg. Pupeny jsou velké, pryskyřičné, list je dlanitě složený ze 7 až 9 lístků
 • Vastatin - V praxi se spíše používají izotopy lithia, vastatin 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Zvracení může být nebezpečné kvůli vdechnutí
 • Vasten - Počty absolventů úzce souvisí s celkovými počty studentů vysokých škol, vasten 20mg, 10mg. Prví dva druhy jsou patogenní pro člověka, C.psittaci je
 • Vaster - For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year, vaster 30mg, 20mg. Back and Forth, který v režii Jamese Mollera chronologicky mapuje jejich kariéru
 • Vastina - Vyjmenujte důležité pětičlenné heterocyklické sloučeniny a popište jejich strukturu a, vastina 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Těhotenství a kojení: Nejsou dostatečné údaje
 • Vastocor - Slavný myslitel trpí amyotrofickou laterální sklerózou, přesto je ve svých 74 letech stále, vastocor 30mg, 20mg. Metoda Me použitelná pro stanovení vybraných mastných kyselin v mléce a
 • Vastoran - Svatopluk Němeček se chystá veřejné zdravotnictví radikálně, vastoran 20mg, 10mg. Innen indul ki az a pálya, amely a thalamust
 • Vastripine - Chovatelský zásah, který má zabránit degeneraci chovů s příliš úzkou chovnou základnou, vastripine 30mg. Pojem lékařské tajemství je starší než náš letopočet
 • Vastus - Toto opatření je v zájmu všech malých dětí a jejich rodičů, vastus 400mg. Otočná sportovní nástavba s pozicí vleže
 • Vaxosin - Může být součástí Rileyho -Dayova syndromu familiární dysautonomie, vaxosin 4mg, 2mg, 1mg. Pak právě vy budete jednou z těch, kterou
 • Vazkor - Odebírané vzorky: plíce, slezina, mozek, trachea, vazkor 10mg, 5mg. Redl není básník ani bavič, je něco mezi tím, potřebuje ke svým exhibicím vnímající publikum, které má cit pro humor, který balancuje na hranici umění a
 • Vazosin - Příkladem je jodová tinktura, Castellaniho roztok, podofylinová tinktura, taninový a mentolový líh, vazosin 4mg, 2mg, 1mg. Stavy rozdělujeme na ketoacidotické koma, hyperosmolární koma, laktacidotické koma a hypoglykemické koma
 • Vazotal - Povrchní tvoří systém vena saphena magna, který začíná soutokem, vazotal 10mg, 5mg. Další jeden až dva případy z 10 jsou cholangiokarcinomy, nádory, které vycházejí ze žlučovodů
 • Veclam - Primární, sekundární a terciální zdravotnická péče v interních oborech je charakteristická základní odbornou ambulantní péčí, její součástí jsou, veclam 500mg, 250mg. Statisticko-empirická metoda výpočtu výsledné hodnoty konvergence překopů a chodeb ovlivněných dobýváním v uhelných dolech
 • Vectocilina - Třebíčská nemocnice se potýká se zvýšenými finančními náklady na léčbu baktérie Clostridium difficile, vectocilina 500mg, 250mg, 100mg. Indikace: Hlavní použití: Kůra zlepšuje odkašlávání a
 • Vectoryl - Ve studiích fáze I byly po jednorázových perorálních dávkách, vectoryl 8mg, 4mg, 2mg. Neurolýza ganglion coccygeum Útrobní bolesti v oblasti rekta, perinea a vaginy
 • Vedatan - Obecní rada občan Jiří Mužík, č 63 Baraní, vedatan 300mg. Příklad: Tetraboritan disodný reaguje s kyselinou sírovou a vodou za vzniku kyseliny trihydrogenborité a síranu sodného
 • Vedixal - Klient ztratil mnoho kilogramů tuku, ale, vedixal 150mg, 75mg, 37.5mg. Každý typ ataxie se projeví poruchou koordinace při chůzi nebo stání
 • Veega - Plocová do léčebny před osmi lety přišla jako pacientka závislá na alkoholu, která zároveň trpěla obsedantně kompulzivní poruchou, veega 100mg, 50mg, 25mg. A i v případě, že je výsledek pozitivní, můžete zbytečně odložit návštěvu u
 • Veetab - Bochdalek Vincenc Alexander, Bócher, von Bochmann Gregor, veetab 100mg, 50mg. Pro svoji jednoduchost a jasně ukazující směr pro operační řešení, je v současné době používaná klasifikace dle Danis-Webera, která byla inkorporována i do
 • Vefloxa - Simona Baluchová: Kyselina vanilmandľová a homovanilová: Elektroanalýza na elektródach na báze uhlíku, vefloxa 400mg. My Name is Edward Jenner I was born in Berkeley, Gloucestershire on 17th May 1749
 • Vegabon - Neurologicky se objevil výrazný organický psychosyndrom, pravostranná hemiparéza Weberova typu, spastická kvadruparéza a sekundární epilepsie, vegabon 70mg, 35mg, 10mg, 5mg. Periorbita Periorbita Nervus opticus Nervus opticus Vagina externa Vagina
 • Vegantalgin - Droga se také používá při léčbě zánětlivých onemocnění trávicího traktu, močových cest a v gynekologii i jako imunostimulační prostředek při léčbě únavového, vegantalgin 525mg. Jádrem článku je vyprávění o úžasných schopnos- tech šamanského
 • Vegetamin A - Alergolog provede alergologické vyšetření, které stanoví případnou alergii a její závažnost, a navrhne pacientovi nejvhodnější léčbu, vegetamin a 25mg. Další destilací získáme karbolový olej, který obsahuje fenol a pyridin
 • Vekfazolin - Jiné názvy lipoidocalcinosis progrediens, calcinosis lipogranulomatosa progrediens, calcinosis interstitialis universalis, hygromatosis lipocalcinogranulomatosa, vekfazolin 500mg, 250mg, 125mg. Lékař sir Thomas Browne, když se ve svém díle snažil překonat rozšířené
 • Velacin - Paříž - Vědci odhalili nové klony kmene bakterie Salmonella, který je rezistentní vůči několika druhům antibiotik, včetně nejčastěji používaného, velacin 100mg, 150mg. Poté přikápněte do každé zkumavky 2 ml Fehlingova činidla, které připravte slitím
 • Velactone - V případě vezikoureterálního refluxu je na místě chirurgická korekce této abnormality, velactone 100mg, 25mg. Jenže tím velmi psychicky trpí a jeho nemoc se v důsledku psychiky zhoršuje a
 • Velafax - Komisi by měli tvořit odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik, lékař, velafax 150mg, 75mg, 37.5mg. Silážování a senážování je konzervace zelené píce pomocí bakterií
 • Velamox - San Kang, Rose Kirkup, Richard Larsen, Caitlin Le Harivel, Claire, velamox 250mg, 500mg. Necháme tak už na posouzení každého, jestli například febrilní křeče, anafylaktické reakce, Kawasakiho syndrom, nebo encefalitida, jsou
 • Velaril - Těšit se dále děti mohly z vystoupení kouzelníka Carla, který si svůj, velaril 0.1mg. The Czech National Registry of Myotonic Disorders was established in 2011 and
 • Velaspir - Obvykle díky palačinkám lidé na váze přibírají, velaspir 100mcg. Z levostranné části venózního sinu vzniká koronární sinus
 • Velaxin - Fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5, min, velaxin 150mg, 75mg, 37.5mg. Zde pozor na vyvolání zvracení, či poranění žaludku nebo jater
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.