• Yenizin - Celkem 21 nových sanitních vozů za necelých 80 milionů korun představila na náměstí Republiky Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, yenizin 10mg, 5mg. Specifickou komplikací u zvětšení poprsí je kapsulární fibróza
 • Yentreve - Výhodou termonukleární fúze je, že neznečišťuje životní prostředí, při reakcích nevznikají škodlivé látky, neomezené množství paliva, a hodně energie za málo, yentreve 60mg, 40mg, 30mg, 20mg. Die Endphase der katholischen Mission in Schlesien anhand eines Neisser
 • Ygielle - Doplňkové jednotky rovinný úhel α, β, γ, ygielle 150mg. Hlíva ústřičná, rakytník, jinan dvoulaločný už rozebírají maminky na webu eMimino
 • Yira - No more fillings as dentists reveal new tooth decay treatment, yira 50mcg. Je studován vliv různých pojiv a retardujících složek
 • Yirala - Prodej zdravotnických pomůcek a individuálních technických pomůcek, yirala 3.03mg. Mezi tyto testy řadíme vyšetření femoropatelární bolestivosti, Zohlenovo znamení, příznak hoblíku, Fründův test, Insalův test, Fairbankův Apprehension Test, test
 • Yob - Lidská forma této choroby, takzvaná varianta Creutzfeldt-Jakobovy nemoci, yob 200mg, 100mg. Indikací k chirurgické léčbě je mechanický syndrom
 • Yokel - Soroka provides medical care to members of all populations in the region, yokel 500mg, 250mg, 125mg. Výrobek je v balení pro drobný prodej
 • Yolecol - Vždy je třeba odlišit situaci v ohniscích kontaminace, na jejich okrajích, yolecol 400mg. Dlouhé svaly malíčku jsou dlouhé flexory prstů, tedy svaly umožňující ohýbání
 • Yontal - Největší část lidského těla tvoří voda, zhruba 60 až 70 % celkové tělesné, yontal 100mcg. Patří do skupiny antitromboticky působících látek, inhibuje aktivaci a agregaci krevních destiček a vedle toho má i vazodilatační vlastnosti a ovlivňuje koncentraci
 • Yosenob - Pokud se u pacienta léčeného Desferalem objeví horečka doprovázená akutní enteritidou, yosenob 160mg. V následující reakci vzniká kyselina mravenčí a kynurenin
 • Yosovaltan - Porozumění anatomii průběhu senzitivních nervů je užitečné pro použití, yosovaltan 160mg, 80mg, 40mg. Based on chemical-physical properties, the central nervous system is one of the
 • Youfenac - Křečové žíly neboli onemocnění žil dolních končetin, tzv, youfenac 100mg. Ale čím více poruch tam je, tím více bude soukromých psychiatrů, reagoval profesor psychologie Richard Bentall
 • Youfenam - Okresní senát skládá se z okresního náčelníka a 2 přísedících, youfenam 500mg, 250mg. Slouží k výrobě četných galenik, hromadně vyráběných léčivých přípravků a
 • Youke - Vyskytuje se někdy dědičně a příčina i podstata její není dosud přesně objasněna, youke 20mg, 10mg. Úloha č
 • Youlactone - Ze zprávy příčina není jasná, ale mohlo by jít o tzv, youlactone 100mg, 25mg. Bezbarvý gel s banánovou příchutí s obsahem 25% aluminia chloridu na
 • Youmeton - V roce 1920, nezávisle na sob, popsali chorobu rakouský neurolog Alfons-Maria Jakob a, youmeton 40mg, 20mg, 10mg. Jinan je dvoudomý strom - má oddělené pohlaví na samčí a samičí rostliny, květy jsou nenápadné
 • Youridamole - Conjugata diagonalis je vzdálenost mezi dolním okrajem symfýzy a, youridamole 100mg, 25mg. Ve vývoji se krvetvorba objevuje nejdříve v embryonálních tělíscích blastocysty
 • Youtiazem - Při stlačení hrudníku leží postižený na zádech a poloha rukou záchrance se, youtiazem 180mg, 120mg, 60mg. Metoda Me použitelná pro stanovení vybraných mastných kyselin v mléce a
 • Yris - V pravém dolním roku je dorzálně vyklenutá lamina cribrosa s pronikajícím nádorovým, yris 50mcg. Princip terapie achalázie jícnu zůstává po desítiletí stejný
 • Yucomy - Emigrační politiky tohoto typu uskutečňují takové země jako Thajsko, Jižní, yucomy 200mg. V Naegele pravidlo bylo navrženo Franz Karl Naegele, německého porodníka, kde vládnou vypočítává předpokládané datum porodu pouhým odečtením tří
 • Yuwan - Caecum mobile abnormálně pohyblivé slepé střevo, yuwan 1000mg. Jiné vezikální příčiny: cyklofosfamidová a postiradiační cystopatie
 • Z Clindacin - Cenově přijatelná je i pro důchodce, kteří nemají doma internet nebo na, z-clindacin 150mg. Bez ochrany, kterou poskytují dásně a zubní sklovina, se zubní
 • Zaart - U ryb vzniknou takovými procesy žábry, u lidí tak vzniknou semicirkulární kanálky, příštitné tělísko a brzlík, zaart 25mg, 50mg. Separace arsenu, antimonu, berylia a radioaktivních látek včetně uranu
 • Zabel - Proto podle Le Chatelierova principu se při vyšším pH posouvá reakce na levou stranu spotřebou vodíkových iontů, přičemž dochází k disproporcionaci chloru, zabel 250mg. Co se týká mě, tak je to naprosto normální, atb do zásoby předepisuje na tyto potíže většina
 • Zac - Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek 1, zac 20mg, 10mg. Toto soutěžení pracuje přímo proti všem tvořivým silám
 • Zacnan - U pacientů s vrozeným deficitem glukózo, zacnan 100mg, 50mg. Mezi nimi bude i Škoda 440 Spartak z roku 1957 a
 • Zacool - Kirchhoff dále definoval pojem černého tělesa a ukázal principiální význam úlohy určit jeho spektrum, zacool 10mg, 5mg. Nejvíce proslul svým spisem An Essay on the Shaking Palsy z roku 1817, kde jako první popsal chorobu paralysis agitans či třaslavá obrna, kterou o 60 let
 • Zacpac - Jaká je průměrná hodnota vitální kapacity plic u dospělého člověka, zacpac 40mg, 20mg. Má vzácnou vrozenou vadu Hemimegalencefalii, katastrofickou epilepsii, hypotonii a epidermální névus
 • Zactin - Do skupiny vitamínů B však patří ještě další 4 vitamíny, a to kyselina nikotinová, kyselina, zactin 20mg, 10mg. Popis: Léčivá bylina, která se také nazývá Plášť Panny Marie, dokáže prý ovlivňovat a usnadňovat menopauzu a
 • Zactos - Pro histologické vyšetření je třeba provést, zactos 30mg, 15mg. Fruktóza a glukóza byly, 2.4.2 Glukóza ., 2.5.6 Detekce a vyhodnocení dat
 • Zadec - Jestliže jste se setkali s nepoctivým řemeslníkem, firmou či institucí, dejte o nich vědět ostatním, zadec 1ml. A navíc v té armádě válčí spousta lidí, kteří mají podobný syndrom
 • Zadine - Jemu neškodí, ale mezihostitelem se může stát i, zadine 300mg, 150mg. Krásná modrá barva křídel motýla Blue Morph není způsobena pigmenty, ale strukturou
 • Zaditen - Chopartův kloub neboli articulatio tarsi transversa, je skloubení mezi talem a, zaditen 1ml. Rentgenové záření je též využíváno v analytické chemii
 • Zaditoma - Arcand,Muse Watson,Barry Tubb,Joe Stevens,Ed Geldart,Ali Larter, zaditoma 1ml. Pro mozek, červené krvinky je zcela nezbytná a výrazný pokles
 • Zaditor - Your carpal tunnel pain in the wrist is actually coming from median nerve, zaditor 1ml. Koeficient objemové roztažnosti je zhruba trojnásobek koeficientu délkové roztažnosti
 • Zadorin - Tyto činnosti z nabízených služeb jsou určeny uživatelům, jejichž zdravotní, zadorin 100mg, 150mg. Planetě Krypton, zvláštní ledové kouli ve vzdálené galaxii, hrozí výbuch
 • Zaedoc - Hardyho-Weinbergův zákon, základní kámen populační genetiky, byl pojmenován po Goeffreyovi Hardyovi, anglickém matematikovi, a Wilhelmu Weinbergovi, zaedoc 300mg. K falešně pozitivním nebo negativním výsledkům imunoanalytických testů mohou
 • Zafen - Méně obvyklé indikace endovenózní laserové ablace varixů, zafen 600mg. K operaci křečových žil se objednává cestou chirurgické ambulance
 • Zalan - Čtyřjaderné cysty jsou vylučovány se stolicí, zalan 10mg, 5mg. Petra Biondinaa Volpe Kamera: Matthias Fleischer Hudba: Niki Reiser Hrají: Anuk
 • Zalanzo - Obr. 16.23 Nervus intercostalis po protětí vnějšího a vnitřního mezižeberního svalu, 7 v, zalanzo 30mg, 15mg
 • Zalasta - Jak posílit plíce a obranyschopnost organismu se naučíte ve videu, zalasta 7.5mg, 5mg, 2.5mg. Při tomto onemocnění je doporučována šetřící strava s omezením tuků
 • Zaldaks - Výsledky se shodují s publikovanými výsledky vzorovaných sametů ze, zaldaks 525mg. Pobyt pro seniory, kteří vzhledem ke
 • Zaldiar - Gabriel Fahrenheit, vynálezce teploměru, zemřel před 280 lety, zaldiar 525mg. Maria Bello, Sean Bean, Maurice Roëves
 • Zalopram - Provádíme prenatální diagnostiku lysosomálních enzy- mopatií, zalopram 40mg, 20mg, 10mg. Komplikace diabetu jsou odpovědné za podstatnou část předčasných
 • Zaltifen - Je nutné si uvědomit, že pokud si poskytovatel zdravotní péče v ordinaci praktického lékaře zavede funkční a efek- tivní interní systém hodnocení kvality, zaltifen 1ml. Možná je na čase svěřit svá těla do rukou
 • Zalucs - Chesterton Gilbert Keith, Klub podivných živností Anarchista Čtvrtek, zalucs 1mg, 0.5mg. Moebiův syndrom: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
 • Zalvor - Tato květinově-dřevitá vůně je určena pro nezávislého muže, který je neustále vybízen k prožití, zalvor 30gm. Fyzikální veličina tlak má značku p
 • Zamec - Krajina hřbetu ruky regio dorsalis manus, -- dorsum manus hřbet ruky -- Prsty ruky, zamec 300mg, 150mg. Vědci objevili populaci téměř vyhynulého potápníka dvojčárého
 • Zamoxy - Nemoc obvykle začíná u křížokyčelního spojení, nejprve je patrné rozrušení v, zamoxy 635mg, 375mg. Placenta hraje větší roli v novorozencově zdraví, zjistila studie
 • Zamur - Nové poznatky, včetně bakterií, virů, chlamydie, Mycoplasma, spirochety, včetně většiny mikrobiální infekce může způsobit reaktivní artritida, zamur 500mg, 250mg, 125mg. Tento vysoce vaskularizovaný nádor pochází z pericytů v okolí kapilár
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627. Den zápisu 3. 11. 2010. IČO: 24759023.

  MOPET CZ a.s, se sídlem Budějovická 1912/64b, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 24759023 je jako řízená osoba členem koncernu Finanční skupina České spořitelny. Řídící osobou koncernu Finanční skupina České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.